1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Klik in de gespreksgebruikersportalop Gespreksinstellingen.

3

Schakel Niet storenin.

4

Vink Bel herinnering gebruiken aan om door een geluid te worden geïnformeerd wanneer een gesprekbinnenkomt.

5

Klik op Opslaan.