Klik op beantwoorden Als u klaar bent om het gesprek te beantwoorden of wijs af Als u niet bent. Als het gesprek afkomstig is van een andere gebruiker van Webex teams, kunt u ook bericht selecteren om het gesprek af te wijzen en een bericht rechtstreeks naar de persoon in de app te verzenden.


 

Wanneer u een gesprek beantwoordt van iemand die Webex teams gebruikt, begint het gesprek met uw video op.

1

Tik op accepteren Als u klaar bent om de oproep te beantwoorden of op afwijzen als dat niet het goed is.

2

Veeg naar rechts vanaf het Vergrendel scherm om het gesprek te beantwoorden wanneer het apparaat is vergrendeld.


 

Als u wilt scha kelen naar de luid spreker, tikt u op meeren selecteert u vervolgens Audio-instellingen.

Wanneer u een Webex teams-gesprek beantwoordt, hebt u de optie om het gesprek met video of alleen audio te beantwoorden. Als uw scherm is vergrendeld, ontgrendelt u het scherm voordat u het gesprek beantwoordt.

1

Tik om het gesprek met video te beantwoorden of tik op om het gesprek alleen met audio te beantwoorden.

2

Tik op Als u het gesprek wilt afwijzen.


 

Tik op meer om naar de luid spreker te scha kelen .

Klik op Wanneer u klaar bent om het gesprek te beantwoorden of om het gesprek af te wijzen.