gesprek parkeren-extensies handmatig toevoegen

U kunt maximaal 25 gespreks Park uitbreidingen toevoegen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.Webex.com naarServicesen selecteer functies voor het bellen van de selectie .

2

Kies de locatie waaraan u een extensie voor een gespreks Park wilt toevoegen.

3

Selecteer extensie gesprek parkeren maken.

4

Selecteer handmatig toevoegen.

5

Voer een Extensienaam en toestelnummer voor gesprek Park in.

6

Selecteer Opslaan.

Meerdere gesprek parkeren extensies toevoegen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.Webex.com naarServices en Selecteer functies.

2

Kies de locatie waaraan u een extensie voor een gespreks Park wilt toevoegen.

3

Selecteer extensie gesprek parkeren maken.

4

Selecteer bulk toevoegen in CSV.

5

Download de CSV-sjabloon en voer de benodigde gegevens in.

6

Klik op CSV-bestand importeren, selecteer het CSV-bestand en klik op verzenden.


 

U kunt de CSV-Importstatus zien op de pagina taken.