Hosts kunnen de inhoud van de vergadering op verschillende manieren delen: door een selectievakje in te selecteren, door een keuze te maken in een lijst van deelnemers en deelnemers of door de e-mailadressen in te geven van de personen met wie u de inhoud van de vergadering wilt delen.

Inhoud delen met alle deelnemers en deelnemers
 1. Ga op uw Webex-site naar Voorkeuren in de linkernavigatiebalk.

 2. Selecteer het tabblad Plannen.

 3. Schakel het selectievakje in naast De hoogtepunten van de vergadering, opname en transcriptie automatisch delen met de deelnemers en genodigden van de vergadering en toestaan dat ze wijzigingenmaken.

Selecteren uit een lijst met deelnemers en deelnemers
 1. Ga in de linkernavigatiebalk naar Vergaderingen en selecteer het tabblad Voltooid.

  Tabblad Afgelopen
 2. Zoek de vergadering en selecteer deze.


  Als u de naam van de vergadering en opname wilt wijzigen in iets beschrijvender voordat u deze deelt, klikt u op , wijzigt u en Druk op om de vergadering te bewerkenklikt u op Druk op om uw wijzigingen op te slaan. Zorg ervoor dat het selectievakje Onderwerp van opname matchen op nieuw vergaderingonderwerp is ingeschakeld en klik op Ja.

 3. Selecteer naast het onderwerp van de vergadering De optie Hoogtepunten verzenden en klik vervolgens op Personen van deelnemers engenodigdenselecteren.

 4. Schakel het selectievakje in naast elke persoon met wie u de inhoud van de vergadering wilt delen, en klik op Selecteren.

 5. Klik op Delen.

E-mailadressen invoeren

1

Ga in de linkernavigatiebalk naar Vergaderingen en selecteer het tabblad Voltooid.

2

Zoek de vergadering en selecteer deze.

Als u de naam van de vergadering en opname wilt wijzigen in iets beschrijvender voordat u deze deelt, klikt u op , wijzigt u en Druk op om de vergadering te bewerkenselecteert u Druk op om uw wijzigingen op te slaan. Zorg ervoor dat het selectievakje Onderwerp van opname matchen op nieuw vergaderingonderwerp is ingeschakeld en klik op Ja.
3

Klik naast het onderwerp van de vergadering op .

4

Als u de inhoud wilt delen met deelnemers en genodigden, klikt u op Personen van deelnemers en genodigdenselecteren. Anders voert u de namen of e-mailadressen in van de personen met wie u de inhoud wilt delen.

5

Klik op Toestemmingen en selecteer Vervolgens Viewer of Editor om op te geven of elke persoon de inhoud kan bekijken of bewerken.

6

Klik op Terug.

7

(Optioneel) Voer een inleidend bericht in dat u bij de e-mail wilt opnemen.

8

Klik op Delen.

1

Tik op de pagina Vergaderingsinformatie op .

Zie Vergaderingsinhoud weergeven die door de Webex-assistent is gemaakt om naar de pagina Vergaderinginformatie tegaan.


 

Als u de naam van de vergadering en opname wilt wijzigen in iets beschrijvender voordat u deze deelt, tikt u op , wijzigt u en Druk op om de vergadering te bewerkentikt u op Druk op om uw wijzigingen op te slaan. Zorg dat het selectievakje Onderwerp van opname maken overeenkomen met nieuw vergaderingsonderwerp is ingeschakeld.

2

Voer de namen of e-mailadressen in van de personen met wie u de inhoud van de vergadering wilt delen en tik op Delen.


 

Als u het delen van inhoud met iemand wilt stoppen, Druk op om de vergadering te delen tikt u op en tikt u vervolgens op Toestemmingen. Tik op de vervolgkeuzepijl naast de naam van de persoon en tik vervolgens op Verwijderen.

Als u het delen van vergaderinhoud met iedereen wilt stoppen, tikt u op Delenstoppen. Iedereen met wie u inhoud hebt gedeeld heeft geen toegang meer tot de vergaderingsinhoud.