Overzicht

Als u een licentie van een gebruiker upgradet naar Enterprise, moet u deze stappen uitvoeren om meer apparaten toe te voegen aan die gebruiker. Clients en toepassingen worden automatisch toegewezen aan gebruikers die u upgradet.

Als u een licentie van een gebruiker downgradet naar Basis, moet u de aanvullende clients of apparaten verwijderen die aan deze gebruiker zijn toegewezen.

Meer informatie over functies die beschikbaar zijn met de basis- en Enterprise-licenties, vindt u in deze tabel.

De licentie voor Bellen via Webex van een gebruiker upgraden

1

Ga vanuit de klant weergave in naar gebruikersen selecteer de gebruiker van wie https://admin.webex.comu de licentie wilt wijzigen.

2

Selecteer Bewerken.

3

Selecteer de Enterprise en klik op Opslaan.

De licentie voor bellen via Webex van een gebruiker downgraden

1

Ga vanuit de klant weergave in naar gebruikersen selecteer de gebruiker van wie https://admin.webex.comu de licentie wilt wijzigen.

2

Selecteer Bewerken.

3

Selecteer basis .

4

klik op Opslaan.