Overzicht

Als u een licentie voor een gebruiker naar de onderneming bijwerkt, moet u deze stappen volgen om meer apparaten aan die gebruiker toe te voegen. Clients en toepassingen worden automatisch toegewezen aan gebruikers die u bijwerkt.

Als u de licentie van een gebruiker naar basis downgradet, moet u de extra clients of apparaten die aan hen zijn toegewezen, verwijderen.

Meer informatie over functies die beschikbaar zijn in de basis-en Enterprise-licenties in deze tabel.

Meer informatie over de Webex Calling-Services hier.

De Webex Calling licentie van een gebruiker upgraden

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.Webex.com naargebruikers en selecteer de gebruiker wiens licentie u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bewerken.

3

Selecteer de Enterpriseen klik op Opslaan.

Een Webex Calling licentie voor een gebruiker downgradeen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.Webex.com naargebruikers en selecteer de gebruiker wiens licentie u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bewerken.

3

Selecteer het basis.

4

Klik op Opslaan.