Wanneer u de ruimte van de vergadering betreedt, wordt u 5 minuten voordat de vergadering begint gevraagd of u wilt deelnemen door Proactief deelnemen. U hoeft alleen 'Ja' te zeggen en het apparaat is verbonden met de vergadering.

Bij Proactief deelnemen worden gegevens gebruikt die de apparaten al verzamelen. Het apparaat detecteert wanneer er personen in de ruimte zijn en er een vergadering klaar is om te beginnen. Het apparaat controleert de aanwezigheid van personen, verbonden apparaten en een geplande vergadering.

Deelnemen aan een vergadering met Proactief deelnemen is beschikbaar wanneer u de vergadering plant in een ruimte met een apparaat waarop Webex Assistant is ingeschakeld. Voeg voor de locatie op de vergaderuitnodiging zowel de ruimte als @webex, @webex:myroom of @meet:myroom toe voor een vergadering in een persoonlijke ruimte. Als u een Webex Teams-vergadering wilt plannen, voegt u de ruimte en @meet, @webex:space of @meet:space toe in het veld Locatie. Lees voor meer informatie het artikel Een Webex-vergadering plannen vanuit uw agenda. Hybride agenda moet worden ingeschakeld voor het apparaat.

Als een Touch 10-controller beschikbaar is, kunt u proactieve meldingen in- en uitschakelen via een persoonlijk apparaat. Zie Proactief deelnemen in- en uitschakelen voor Webex Assistant.

Als u proactief wilt deelnemen aan een vergadering, moet de vergaderruimte op dezelfde manier worden toegevoegd aan de uitnodiging als bij vergaderingen waaraan u met één druk op de knop kunt deelnemen. Lees hier hoe u een Webex-vergadering plant vanuit uw kalender.

1

Als de ruimte is gereserveerd voor een vergadering, vraagt Webex Assistant of u wilt deelnemen.

De melding om deel te nemen aan vergaderingen is 30 seconden voor de geplande aanvang van de vergadering beschikbaar. Het verdwijnt 5 minuten na de geplande begintijd.

2

Als u wilt deelnemen aan de vergadering, zegt u 'Ja' of 'Deelnemen' en wordt het apparaat aan de vergadering toegevoegd. Als u niet wilt deel nemen, zegt u 'Negeren'.Wanneer een apparaat is ingepland voor een vergadering, krijgt u een vraag van Webex Assistant om deel te nemen aan de vergadering 30 seconden voordat de vergadering begint. De melding wordt weergegeven gedurende 5 minuten nadat de vergadering is ingepland om te starten.

Wanneer Webex Assistant voor apparaten is ingeschakeld voor uw organisatie, staat proactief deelnemen standaard Aan op alle ondersteunde apparaten.

1

Selecteer vanuit het startscherm van de Touch 10 de apparaatnaam en Instellingen.

2

Onder Geavanceerde instellingen tikt u op Webex Assistant. Schakel vervolgens Proactief deelnemen in of uit.

Voordat u begint

De beheerder moet uw account instellen met de Cisco Webex-service voor hybride agenda's zodat u vergaderingen op deze manier kunt plannen.

1

Ga naar uw werkagenda-app en plan een vergadering.

2

Voeg personen toe aan de uitnodiging of laat het veld met deelnemers leeg om een conceptvergadering of een geplande afspraak te maken.

3

Voer in het veld met de locatie van de vergadering het volgende in:

  • @webex, @webex:myroom of @meet:myroom - hiermee maakt u een Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte.

  • @meet, @webex:space of @meet:space - hiermee maakt u een Webex-teamvergadering en maakt u automatisch een nieuwe omgeving in Webex Teams met het vergaderonderwerp als de naam van de omgeving.

    Zie Een Cisco Webex-teamvergadering plannen vanuit een omgeving om een nieuwe Webex-teamvergadering of een terugkerende vergadering te maken voor een bestaande Webex Teams-omgeving.


 

Als u meer dan één trefwoord toevoegt, wordt alleen het eerste (meest linkse) trefwoord gebruikt. Aanvullende trefwoorden worden genegeerd.


 

Uw beheerder kan de standaardinstelling voor @webex en @meet voor uw organisatie wijzigen. De beheerder kan bijvoorbeeld de trefwoorden aanpassen zodat @webex een Webex-teamvergadering en een nieuwe omgeving maakt en @meet een vergadering in een persoonlijke ruimte maakt. Ongeacht eventuele beheerdersconfiguraties wordt door het toevoegen van :myroom aan een van deze trefwoorden altijd een vergadering in een persoonlijke ruimte gemaakt. Wanneer u :space toevoegt aan een van deze trefwoorden wordt er altijd een Webex-teamvergadering en een nieuwe omgeving gemaakt.

4

Als u het makkelijker wilt maken voor mensen om deel te nemen vanaf een Cisco Webex-ruimteapparaat of -bureauapparaat, voegt u het apparaat toe als resource voor de ruimte. Er wordt dan een knop Deelnemen weergegeven op het apparaat voordat de vergadering begint:

  • In Windows klikt u op Planningsassistent > Ruimten toevoegen en selecteert u vervolgens het apparaat.
  • Op een Mac klikt u op Planning > Ruimte toevoegen of klik op Ruimte zoeken > Ruimte toevoegen en selecteer vervolgens het apparaat.
5

Stel eventuele andere opties voor vergaderingen in en klik vervolgens op Verzenden.

Volgende stappen

Wanneer u een Webex-teamvergadering maakt zonder deelnemers, wordt er een omgeving gemaakt in Webex Teams. Als u deelnemers wilt toevoegen aan de agenda-afspraak, moet u deze personen ook toevoegen aan de Webex Teams-omgeving.