Du kan ha vært i et møte da noen andre brukte Ring meg-alternativet, og hørte taleposthilsenen da vedkommende ikke svarte. Med den nyeste Webex-oppdateringen skjer ikke det igjen. Når en deltaker nå velger Ring meg-alternativet, ringer møtet vedkommende, og personen har 15–18 sekunder på seg til å svare (omtrent tre ringelyder) før møtet dropper samtalen. Cisco måler timingen og justerer ventetiden for å eliminere så mange taleposttilkoblinger som mulig.

Tidligere var nettstedets «Bli med på telefonkonferansen uten å trykke på 1»-alternativ alt eller ingenting. Når den var slått på, krevde alle «Ring meg»-henvendelser et svar. Når den var slått av, kom alle talepostsvar inn i møtet. Nå fungerer trykk 1-alternativet bare når det trengs. Ikke noe mer mas angående når du skal slå på funksjonen – den fungerer når det trengs.

Slik fungerer call me-prosessen

Når du for eksempel blir med i et møte, velger du alternativet Ring meg. Samtalen ringer, men du svarer ikke raskt. Systemet forventer at samtalen kan gå til talepost og slår på «trykk 1» for å forhindre det. Når du svarer, får du meldingen «Velkommen til Webex, trykk 1 for å bli med i møtet». Hvis telefonsvareren hadde tatt den, ville det ikke være noen til å trykke på 1, og samtalen ville blitt koblet fra.

Dessverre, hvis anropet sendes direkte til talepost, vil møtedeltakerne fortsatt høre taleposthilsenen, og taleposten vil fortsette å ta opp frem til taleposten avslutter samtalen.