Du kan ha varit i ett möte när någon annan använde alternativet Ring mig, men endast för att höra sina röst brev låde möten när de inte svarade. Med den senaste WebEx-uppdateringen som inte sker igen. Nu när en Mötes deltagare väljer alternativet Ring mig ringer mötet till dem och de har 15-18 sekunder att hämta (cirka 3 ringar) innan mötet avbryter samtalet. Cisco mäter tids inställningen och justerar vänte tiden för att ta bort så många röst brev låde anslutningar som möjligt.

Tidigare var webbplatsen "delta i teletelekonferensen utan att trycka 1" alla eller ingenting. När den är aktive rad måste alla ring mig svara. När funktionen är inaktive rad kommer alla röst meddelanden som svarar att hamna i mötet. Nu fungerar alternativet Tryck 1 endast när det behövs. Inga fler problem att använda när du ska aktivera funktionen – det fungerar bara när det behövs.

Så här fungerar samtals processen

Till exempel när du deltar i ett möte väljer du alternativet Ring mig. Samtalet rings upp, men du kan inte svara snabbt. Systemet förväntar sig att samtalet ska gå till röst brev lådan och aktiverar "Tryck 1" för att förhindra det. När du svarar får du meddelandet "Välkommen till WebEx, tryck på 1 för att delta i mötet." Om röst brev lådan har hämtats skulle det inte finnas någon att trycka 1 och samtalet kopplades bort.

Om samtalet skickas direkt till röst brev lådan kommer Mötes deltagarna fortfarande att höra röst brev lådan och röst brev lådan kommer att fortsätta att spela in tills röst brev lådan avslutar samtalet.