Problemer med videomottak på Firefox for Linux

Problemer med videomottak på Firefox for Linux

Webex web-appen kan ikke motta video fra deltakere via Firefox

På noen nye installasjoner av Linux kan ikke Webex web-appen motta video fra andre deltakere med Firefox.Dette skyldes sannsynligvis manglende biblioteker som ikke er installert på Linux-maskinen.

Følg instruksjonene nedenfor for din spesifikke Linux-distribusjon for å løse dette problemet.

Ubuntu

 1. Åpne Terminal-programmet på Ubuntu.
 2. Kjør følgende kommandoer i riktig rekkefølge.Når du blir bedt om det, skriver du inn passordet og følger instruksjonene i terminalen for å fullføre installasjonsprosedyren:
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras
 3. Start Firefox på nytt.
 4. Klikk på menyikonet  øverst til høyre i nettleservinduet.
 5. Klikk på Tillegg.
 6. Klikk på Programtillegg i panelet til venstre.
 7. Finn Open H264 Video Codec levert av Cisco Systems, Inc. og sørg for at den er installert, aktivert og alltid aktivert:


Fedora
 1. Åpne Terminal-programmet på Fedora.
 2. Kjør følgende kommandoer i riktig rekkefølge.Når du blir bedt om det, skriver du inn passordet og følger instruksjonene i terminalen for å fullføre installasjonsprosedyren:
  • sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
  • sudo dnf install ffmpeg-libs
  • sudo dnf config-manager --set-enabled fedora-cisco-openh264
  • sudo dnf install gstreamer1-plugin-openh264 mozilla-openh264
 3. Start Fedora på nytt.
 4. Åpne Firefox.
 5. Klikk på menyikonet  øverst til høyre i nettleservinduet.
 6. Klikk på Tillegg.
 7. Klikk på Programtillegg i panelet til venstre.
 8. Finn Open H264 Video Codec levert av Cisco Systems, Inc. og sørg for at den er installert, aktivert og alltid aktivert:

CentOS / RHEL
 1. Åpne Terminal-programmet på CentOS / RHEL.
 2. Kjør følgende kommandoer i riktig rekkefølge.Når du blir bedt om det, skriver du inn passordet og følger instruksjonene i terminalen for å fullføre installasjonsprosedyren:
 1. Start CentOS/RHEL på nytt.
 2. Åpne Firefox.
 3. Klikk på menyikonet øverst til høyre i nettleservinduet.
 4. Klikk på Tillegg.
 5. Klikk på Programtillegg i panelet til venstre.
 6. Finn Open H264 Video Codec levert av Cisco Systems, Inc. og sørg for at den er installert, aktivert og alltid aktivert:
Bilde som er lagt til av brukeren
 
Andre Linux-distribusjoner
For andre Linux-distribusjoner bør installering av FFmpeg løse problemet.Slå opp instruksjoner på nettet for å finne ut hvordan du installerer FFmpeg på Linux-distribusjonen.
Utfør kommandoen «sudo apt install libavcodec-extra» for å installere nødvendige pakker og aktiver deretter DRM-innhold i Firefox-innstillingene.

Var denne artikkelen nyttig?