Disse instruksjonene forklarer hvordan du planlegger møter for en annen vert hvis du bruker Outlook med en Microsoft 365-konto. Hvis du bruker Outlook i Microsoft Exchange, kan du også planlegge Webex-møter for en annen vert i Microsoft Exchange med Webex Scheduler.

Gjør følgende før du kan planlegge møter på vegne av noen andre:

  • Kontroller at både du og den faktiske verten bruker samme versjon av Webex Scheduler eller Webex-produktivitetsverktøy.

  • Forsikre deg om at du logger på din egen Webex-konto i Webex Scheduler eller Webex-produktivitetsverktøy.

1

Gå til Legg til kalender > Åpne delt kalender... på Hjem-båndet i Kalenderen i Microsoft Outlook.

2

Skriv inn navnet på verten, eller velg Navn for å velge vertsnavnet, og klikk deretter på OK.

3

Velg vertens kalender, og velg deretter blant følgende alternativer:

1

Fra Kalenderen i Microsoft Outlook klikker du på Åpne delt kalender på Hjem-båndet.

2

Skriv inn navnet eller e-postadressen til verten, klikk på Åpne, og velg deretter vertens kalender.

3

Velg vertens kalender, og velg deretter blant følgende alternativer:

1

Fra Kalenderen i web-appen for Microsoft Outlook velger du Legg til kalender på verktøylinjen til venstre.

2

Velg Legg til fra katalog, skriv deretter inn navnet eller e-postadressen til verten, og klikk på Legg til.

3

Velg vertens kalender, og planlegg, administrer og start møter for verten bruk hjelp av Webex Scheduler.