Før du starter

Bare telefonnumre som ikke er tilordnet, kan slettes samtidig.

Hvis et tall tilhører en blokk med tall, kan det ikke slettes med mindre alle tallene i den blokken ikke er tilordnet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Tjenester > Samtale > Numre.

2

Velg telefonnumrene du vil slette.

3

Klikk Slett på den øverste navigasjonsmenyen.

4

Bekreft slettingen.

5

Masseslettingsprosessen starter og kan vises i Oppgavebehandling.


 

Tall som ikke kan slettes, vises som feil. Typiske feil inkluderer:

  • Prøver å slette et nummer som er tilordnet en bruker eller tjeneste.

  • Prøver å slette et tall som er en del av et tallområde. Hvis du vil løse en tallområdefeil, må du merke hele tallblokken i dette området for sletting.