Før du starter

Bare telefonnumre som ikke er tilordnet, kan masseslettes.

Hvis et nummer tilhører en nummerblokk, kan det ikke slettes med mindre alle numre i den blokken ikke tilordnes.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Tjenester > Samtale > Numre.

2

Velg telefonnumrene du vil slette.

3

Klikk på Slett fra den øverste navigasjonsmenyen.

Du kan eventuelt velge Slett alternativ fra Administrer .

4

Bekreft slettingen.

5

Massesletteprosessen starter og kan vises i Oppgavebehandling.


 

Numre som ikke kan slettes, vises som feil. Typiske feil inkluderer:

  • Forsøker på å slette et nummer som er tilordnet en bruker eller tjeneste.

  • Forsøker på å slette et nummer som er en del av et nummerintervall. Hvis du vil løse en nummerintervall , må du velge hele blokken med tall i dette området for sletting.