Innan du börjar

Det går endast att ta bort fler än tilldelade telefonnummer.

Om ett nummer tillhör ett nummerblock kan det inte tas bort såvida inte alla nummer i det blocket är otilldelade.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samta > Nummer.

2

Välj de telefonnummer du vill ta bort.

3

Klicka på Ta bort i den övre navigeringsmenyn.

4

Bekräfta borttagningen.

5

Massborttagningsprocessen startar och kan visas i Aktivitetshanteraren.


 

Nummer som inte kan tas bort visas som fel. Typiska fel inkluderar:

  • Försöker ta bort ett nummer som har tilldelats en användare eller tjänst.

  • Försöker ta bort ett nummer som ingår i ett nummerintervall. Om du vill lösa ett fel i nummerintervallet måste du markera hela nummerblocken i intervallet för borttagning.