Innan du börjar

Endast telefonnummer som inte tilldelats kan tas bort flera gånger.

Om ett nummer tillhör ett block av nummer kan det inte tas bort om inte alla nummer i det blocket inte är tilldelade.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samta > Nummer.

2

Välj de telefonnummer som du vill ta bort.

3

Klicka på Ta bort från navigeringsmenyn överst.

Alternativt kan du välja alternativet Ta bort från Hantera.

4

Bekräfta din borttagning.

5

Massborttagningsprocessen startar och kan visas i uppgiftshanteraren.


 

Nummer som inte kan tas bort visas som fel. Typiska fel inkluderar:

  • Försöker ta bort ett nummer som har tilldelats en användare eller tjänst.

  • Försök att ta bort ett nummer som ingår i ett nummerintervall. För att lösa ett nummerintervall måste du välja hela nummerblock i det intervallet för borttagning.