Przed rozpoczęciem

Tylko nieprzypisane numery telefonów mogą być usuwane zbiorczo.

Jeśli liczba należy do bloku liczb, nie można jej usunąć, chyba że wszystkie liczby w tym bloku nie zostaną przypisane.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu , przejdź do pozycji Usługi > Dzwonienie na numery >.

2

Wybierz numery telefonów, które chcesz usunąć.

3

Kliknij Usuń w górnym menu nawigacyjnym.

4

Potwierdź usunięcie.

5

Rozpocznie się proces usuwania zbiorczego, który można wyświetlić w Menedżerze zadań.


 

Liczby, których nie można usunąć, będą wyświetlane jako błędy. Typowe błędy obejmują:

  • Próba usunięcia numeru przypisanego do użytkownika lub usługi.

  • Próba usunięcia numeru, który jest częścią zakresu liczb. Aby rozwiązać błąd zakresu liczb, należy zaznaczyć cały blok liczb w tym zakresie do usunięcia.