Преди да започнете

Само телефонни номера, които не са присвоени, могат да бъдат групово изтривани.

Ако номер принадлежи към блок от числа, той не може да бъде изтрит, освен ако всички номера в този блок не са присвоени.

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Услуги > Обаждане > Числа .

2

Изберете телефонните номера, които искате да изтриете.

3

Щракнете върху Изтрийте от горното навигационно меню.

По избор можете да изберете Изтрийте опция от Управлявайте .

4

Потвърдете изтриването си.

5

Процесът на групово изтриване започва и може да бъде видян в диспечера на задачите.


 

Числата, които не могат да бъдат изтрити, ще се показват като грешки. Типичните грешки включват:

  • Опит за изтриване на номер, който е присвоен на потребител или услуга.

  • Опит за изтриване на число, което е част от диапазон от номера. За да разрешите грешка в диапазон от номера от числа, трябва да изберете целия блок от числа в този диапазон за изтриване.