Преди да започнете

Само телефонните номера, които са неприсвоени, могат да бъдат групово изтрити.

Ако даден номер принадлежи към блок от числа, той не може да бъде изтрит, освен ако всички номера в този блок не са неназначени.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги > Извикване > номера .

2

Изберете телефонните номера, които бихте искали да изтриете.

3

Кликнете върху Изтриване от най-горното навигационно меню.

4

Потвърдете изтриването си.

5

Процесът на групово изтриване започва и може да се разглежда в диспечера на задачите.


 

Числата, които не са в състояние да бъдат изтрити, ще се показват като грешки. Типичните грешки включват:

  • Опит за изтриване на номер, който е присвоен на потребител или услуга.

  • Опит за изтриване на число, което е част от диапазон от числа. За да разрешите грешка в диапазона на числата, трябва да изберете целия блок от числа в този диапазон за изтриване.