Pre nego što počneš

Samo telefonski brojevi koji nisu dodeljeni mogu biti masovno izbrisani.

Ako broj pripada bloku brojeva, ne može se izbrisati ako svi brojevi u tom bloku nisu dodeljeni.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na stavke > Pozivanje > brojeva.

2

Izaberite brojeve telefona koje želite da izbrišete.

3

U gornjem meniju za navigaciju izaberite stavku Izbriši.

4

Potvrdite brisanje.

5

Proces masovnog brisanja se pokreće i može se prikazati u upravljaču zadacima.


 

Brojevi koji ne mogu da se izbrišu će se pokazati kao greške. Tipične greške uključuju:

  • Pokušaj brisanja broja koji je dodeljen korisniku ili usluzi.

  • Pokušaj brisanja broja koji je deo opsega brojeva. Da biste otklonili grešku u opsegu brojeva, morate da izaberete ceo blok brojeva u tom opsegu radi brisanja.