Başlamadan önce

Yalnızca atanmamış telefon numaraları toplu silinebilir.

Bir numara, bir numara bloğuna aitse bu blokta yer alan tüm numaralar atanmadıkça silinemez.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden, Hizmetler > Calling > Numaralar’a gidin.

2

Silmek istediğiniz telefon numaralarını seçin.

3

Üst navigasyon menüsünden Sil'e tıklayın.

4

Silme işleminizi onaylayın.

5

Toplu silme işlemi başlatılır ve Görev Yöneticisi'nde bunlardan 70'tir.


 

Silinemedi numaraları hata olarak gösterir. Tipik hatalar şunları içerir:

  • Kullanıcıya veya hizmete atanan bir numarayı silme girişimi.

  • Numara aralığının parçası olan bir numarayı silme girişimi. Bir numara aralığı hatasını çözmek için bu aralıkta silme işleminin tüm numara bloklarını seçmeniz gerekir.