Når du planlegger et webinar, sendes e-postpåminnelser automatisk til deltakere ved hjelp av standardmalen. Hvis du foretrekker å tilpasse e-postmalen og sende påminnelser senere, fjerner du merket i avmerkingsboksen ved siden av Send e-postinvitasjoner til alle deltakerne automatisk etter at du har klikket Planlegg, og deretter fullfører du trinnene nedenfor.

1

Når du har planlagt et webinar, velger du Kalender, og deretter velger du webinaret i listen.

2

Klikk Tilpass e-postmalunder E-postmeldingerVert-fanen .

3

Velg en mal som skal redigeres.

4

Velg Rediger malunder Forhåndsvisning .

5

Gjør endringene ved hjelp av HTML eller ren tekst, og klikk deretter Lagre.


 

Du kan slette eller omorganisere variabler, men aldri endre teksten i en variabel. I %ParticipantName%, må du ikke endre teksten ParticipantName innenfor prosenttegnene. Hvis du endrer den, kan ikke Webex Webinars erstatte riktig tekst fra bruker- eller webinarinformasjonen din.

Du kan flytte variabler i en mal, men ikke mellom maler.

6

Klikk tilbake til sidenmed webinardetaljer.

7

Hvis du vil sende e-postpåminnelsene nå, klikker du Send e-posti E-postmeldinger-delen .

Hva nå?

Hvis du vil tilpasse påminnelser og aktivere eller deaktivere dem for deltakere, kan du se Tilpasse påminnelser i Webex Webinarer.