När du schemalägger ett webbsingarskickas e-postpåminnelser automatiskt till deltagare som använder standardmallen. Om du föredrar att anpassa din e-postmall och skicka påminnelser senare avmarkerar du kryssrutan bredvid Skicka automatiskt e-postinbjudningar till alla deltagare efter att du har klickat på Schemalägg och utför sedan följande steg.

1

När du har schemalagt ett webbsinarväljer du Kalenderoch sedan ditt webbsinar i listan.

2

Under fliken Värd, i avsnittet E-postmeddelanden , klickar du på Anpassa e-postmall .

3

Välj en mall att redigera.

4

I avsnittet Förhandsgranska väljer du Redigera mall.

5

Gör dina ändringar med HTML eller oformaterad text och klicka sedan på Spara.


 

Du kan ta bort eller sortera om variabler, men du ska aldrig ändra texten i en variabel. Till exempel i %ParticipantName%, ändra inte texten ParticipantName inom procenttecknen. Om du ändrar texten går det inte att ersätta med rätt text från din användarinformation eller webbsinarinformation i Webex-webbsinglar .

Du kan flytta variabler inom en mall, men inte mellan mallar.

6

Klicka på Tillbaka till webinar-informationssidan.

7

För att skicka dina e-postpåminnelser nu klickar du på Skicka e-post i avsnittet E-postmeddelanden.

Nästa steg

För att anpassa påminnelser och slå på eller av dem för deltagare, se Anpassa påminnelser i Webex Webbsingars.