Когато планирате webinar, имейл напомняния автоматично се изпращат на участниците с помощта на шаблона по подразбиране. Ако предпочитате да персонализирате шаблона си за имейл и да изпращате напомняния по-късно, премахнете отметката от квадратчето до Автоматично изпращане на имейл покани до всички участници, след като кликнете върху График, след което изпълнете следните стъпки.

1

След като планирате webinar, изберете Календар, след което изберете вашия webinar в списъка.

2

Под раздела Хост в секцията Имейл съобщения щракнете върху Персонализиране на шаблоназа имейл.

3

Изберете шаблон за редактиране.

4

В секцията Визуализация изберете Редактиране на шаблон.

5

Направете промените си с помощта на HTML или обикновен текст, след което кликнете върху Запиши.


 

Можете да изтривате или пренареждате променливи, но никога да не променяте текста в променлива. Например в %ParticipantName%, не променяйте текста ParticipantName рамките на процентните знаци. Ако го промените, Webex Webinars не може да замести правилния текст от вашия потребител или уебинар информация.

Можете да премествате променливи в рамките на шаблон, но не и между шаблони.

6

Щракнете върху Назад към уебинар подробности страница.

7

За да изпратите имейл напомнянията си сега, в секцията Имейл съобщения кликнете върху Изпращане на имейли.

Какво да направите след това

За да персонализирате напомнянията и да ги включвате или изключвате за участниците, вижте Персонализиране на напомнянията в Webex Webinars.