בעת תזמון סמינר מקוון, תזכורות בדואר אלקטרוני נשלחות באופן אוטומטי למשתתפים באמצעות תבנית ברירת המחדל. אם אתה מעדיף להתאים אישית את תבנית הדואר האלקטרוני שלך ולשלוח תזכורות מאוחר יותר, בטל את הסימון של תיבת הסימון לצד שליחת הזמנות בדואר אלקטרוני באופן אוטומטי לכל המשתתפים לאחר לחיצה על תזמןולאחר מכן השלם את השלבים הבאים.

1

לאחר שתזמנת סמינר מקוון, בחר לוח שנהולאחר מכן בחר את הסמינר המקוון שלך ברשימה.

2

תחת הכרטיסיה מארח , במקטע הודעות דואר אלקטרוני, לחץ על התאם אישית את תבניתהדואר האלקטרוני.

3

בחר תבנית לעריכה.

4

במקטע תצוגה מקדימה , בחר ערוך תבנית.

5

בצע את השינויים באמצעות HTML או טקסט רגיל ולאחר מכן לחץ על שמור.


 

ניתן למחוק או לסדר מחדש משתנים, אך לעולם לא לשנות את הטקסט במשתנה. לדוגמה, ב %ParticipantName% אל תשנה את הטקסט, ParticipantName בתוך סימני האחוזים. אם תשנה זאת, לסמינרים מקוונים של Webex לא ניתן להחליף את הטקסט הנכון ממידע המשתמש או הסמינר המקוון שלך.

ניתן להעביר משתנים בתוך תבנית, אך לא בין תבניות.

6

לחץ על חזור לדףפרטי הסמינר המקוון.

7

כדי לשלוח את תזכורות הדואר האלקטרוני שלך כעת, במקטע הודעות דואר אלקטרוני, לחץ על שלח הודעותדואר אלקטרוני.

מה הלאה?

כדי להתאים אישית תזכורות ולהפעיל או לכבות אותן עבור המשתתפים, ראה התאמה אישית של תזכורות בסמינרים מקוונים שלWebex.