Før du starter

Sørg for å opprette en Zapier-konto hvis du ikke allerede har en. Når du har gjort det, kan du bruke følgende fremgangsmåte for å koble Cisco Webex Meetings-appen for Zapier til Webex Meetings-kontoen din og lage en Zap.

Zapier støtter Cisco Webex Meetings-utløseren Nytt møte. Bruk den til å opprette en Zap som utløser en handling når du oppretter et nytt Webex-møte.

1

Gå til https://zapier.com/apps/cisco-webex-meetings.

2

Hvis du ikke er logget på, klikker du på Logg på øverst til høyre.

3

Klikk på Lag en Zap.

4

Gå til listen Velg en utløserapp og søk etter og velg Cisco Webex Meetings.

5

Velg Nytt møte som utløser, og klikk på Fortsett.

Velg Cisco Webex Meetings-utløser
6

Hvis dette er første gang du bruker Cisco Webex Meeting-appen for Zapier, ber Zapier deg om å koble til Webex Meetings-kontoen din.

  1. Klikk på Koble til en konto og Fortsett.

  2. I Nettstednavn-feltet angir du domenenavnet for Webex-nettstedet, unntatt .webex.com.

    Hvis for eksempel Webex-nettstedet du bruker, er bedrift.webex.com, skriver du inn bedrift.
    Skriv inn Webex-nettstedets navn
  3. Skriv inn brukernavn og passord for Webex Meetings-kontoen, og klikk på Ja, fortsett.

  4. Når Webex Meetings-kontoen er koblet til, klikker du på Lagre + Fortsett.

7

Hvis du har brukt Cisco Webex Meetings-appen for Zapier før, velger du Webex Meetings-kontoen og klikker på Fortsett.

8

Når du blir bedt om å velge et eksempel, velger du Webex-møtet du vil bruke som utløser, og klikker på Fortsett.

Hvis du ikke har opprettet Webex-møtet, går du til Webex-nettstedet for å planlegge et nytt Webex-møte. Deretter går du tilbake til Zapier og klikker på Hent inn eksempler eller Hent flere eksempler.

9

Legg til en annen apphandling for å følge utløseren Nytt møte, og angi eventuelle andre alternativer for å fullføre Zap-arbeidsflyten.

10

Når du er ferdig, klikker du på Fortsett og deretter på Fullfør.

11

Når du har testet Zap-en din, slår du den på.