Przed rozpoczęciem

Pamiętaj, aby utworzyć konto Zapier, jeśli jeszcze go nie masz. Po wykonaniu tej czynności wykonaj następujące czynności, aby połączyć aplikację Cisco Webex Meetings dla Zapier z kontem Webex Meetings i zrobić Zap.

Zapier obsługuje wyzwalacz Cisco Webex Meetings New Meeting. Użyj go, aby utworzyć Zap, który wyzwala akcję podczas tworzenia nowego spotkania Webex.

1

Idź do https://zapier.com/apps/cisco-webex-meetings.

2

Jeśli nie jesteś zalogowany, kliknij Zaloguj się w prawym górnym rogu.

3

Kliknij przycisk Make a Zap(

4

Na liście Wybierz aplikację wyzwalacza wyszukaj i wybierz pozycję Spotkania Cisco Webex.

5

Dla wyzwalacza wybierz pozycję Nowe spotkanie i kliknij przycisk Kontynuuj.

Wybierz Cisco Webex Meetings Trigger
6

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z aplikacji Cisco Webex Meeting dla Zapier, Zapier wyświetli monit o połączenie konta Webex Meetings.

  1. Kliknij przycisk Połącz konto, a następnie kontynuuj.

  2. W polu Sitename (Nazwa witryny) wprowadź nazwę domeny witryny sieci Web, z wyłączeniem .webex.com.

    Na przykład, jeśli używana witryna Webex jest company.webex.com ,wprowadź firmę.
    Wprowadź nazwę witryny Webex
  3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Webex Meetings, a następnie kliknij przycisk Tak, Kontynuuj.

  4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia z kontem Webex Meetings kliknij Zapisz + Kontynuuj.

7

Jeśli wcześniej korzystałeś z aplikacji Cisco Webex Meetings dla Zapier, wybierz swoje konto Webex Meetings i kliknij przycisk Kontynuuj.

8

Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie przykładu, wybierz spotkanie Webex, którego chcesz użyć jako wyzwalacza, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Jeśli spotkanie Webex nie zostały utworzone, przejdź do witryny Webex, aby zaplanować nowe spotkanie Webex. Następnie wróć do Zapier i kliknij Pobierz próbki lub Pobierz więcej próbek.

9

Dodaj kolejną akcję aplikacji, aby podążać za wyzwalaczem Nowe spotkanie i ustaw inne opcje, aby ukończyć przepływ pracy Zap.

10

Po zakończeniu kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

11

Po przetestowaniu Zap włącz go.