Endre beskrivelse eller alias for en ekstern Cisco Webex-datamaskin

Nettstedsadministratorer kan endre navnene på og beskrivelsene av datamaskiner som åpnes eksternt med Remote Access.

  1Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Remote Access > Administrer grupper.
  2Finn datamaskinen du vil redigere informasjon for.
  3Velg koblingen til datamaskinen.
  4Utfør endringene i Rediger datamaskin-vinduet som vises.
  5Velg Oppdater for å lagre endringene.

  Hvis Tilgangskode- og Passord utløper om-boksene er utilgjengelige, betyr det at du tidligere har blokkert endringer i tilgangskoden for dette nivået.

  Du kan angi følgende navn for en Remote Access-datamaskin:

  • Datamaskinnavn: Når du installerer Remote Access-agenten på en ekstern datamaskin ved hjelp av installasjonsveiviseren for Remote Access, kan du eller en kunde angi dette navnet i Kontoinformasjon-panelet. Datamaskinnavn-tekstboksen vil som standard vise navnet som er opprettet av nettverksadministratoren ved den eksterne lokasjonen.

   Når en ekstern datamaskin er konfigurert for Remote Access, kan kunden endre datamaskinnavnet fra Remote Access-agenten på den eksterne datamaskinen.

  • Alias: Du kan angi og redigere dette navnet når som helst på Administrer grupper-siden.

   Hvis du gir en datamaskin disse to navnene, vises datamaskinnavnet i parentesen etter aliaset på Administrer grupper-siden og på støtterepresentantens Remote Access-side.

  Var denne artikkelen nyttig?