Wyjątki dla Webex i Webex Meetings w oprogramowaniu zabezpieczającym innych firm

 

Wyjątek dla Webex Meetings:
Cisco zaleca wyłączenie poniższych lokalizacji we wszystkich oprogramowaniu zabezpieczającym innych firm, aby umożliwić Webex przez zaporę:
 • Pliki programu (x86)\WebEx
 • ProgramData\Webex
 • \Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Local\WebEx
 • \Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\LocalLow\WebEx
W przypadku korzystania z przeglądarki Firefox należy wyłączyć ten plik:
 • Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npatgpc.dll
Wyjątek dla Webex:
Cisco zaleca wyłączenie poniższych lokalizacji we wszystkich oprogramowaniu zabezpieczającym innych firm, aby umożliwić Webex przez zaporę:
 • \Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Lokalne\Programy\Cisco Spark
 • \Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Local\CiscoSparkLauncher
Instalacja administratora:
 • \Pliki programu (x86)\Cisco Spark
Uwaga:
 • Sprawdź, czy aplikacja Webex znajduje się na liście
 • Potwierdź, że oprogramowanie zabezpieczające jest aktualne
 • Odinstaluj oprogramowanie zabezpieczające i przetestuj ponownie
Jeśli do skonfigurowania zapory wymagana jest dalsza pomoc, skontaktuj się z zewnętrznym dostawcą oprogramowania zabezpieczającego lub działem IT.

Czy ten artykuł był pomocny?