Wyjątki dotyczące spotkań Webex i Webex w ramach programu Symantec EndPoint Protection

Wyjątki dotyczące spotkań Webex i Webex w ramach programu Symantec EndPoint Protection

Jakie wyjątki należy dodać dla Webex w programie Symantec EndPoint Protection?

Które pliki wykonywalne wyjątków programu Symantec EndPoint Protection są zgodne z webex?

 

Rozwiązanie:

Webex Meetings

 

Firma Cisco zaleca wykluczenie poniższych lokalizacji w programie Symantec Endpoint Protection, aby umożliwić firmie Webex przejście przez zaporę:
  • Program Files (x86)\WebEx
  • ProgramData\Webex
  • \Users\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\AppData\Local\WebEx
  • \Users\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\AppData\LocalLow\WebEx

Jeśli używasz programu Internet Explorer/ActiveX, wyklucz ten plik:
  • Windows\Downloaded Program Files\ieatgpc.dll

Jeśli używasz Firefoksa, wyklucz ten plik:
  • Users\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npatgpc.dll


Webex

Cisco zaleca wykluczenie poniższych lokalizacji w programie Symantec Endpoint Protection, aby umożliwić firmie Webex przejście przez zaporę:
  • \Users\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\AppData\Local\Programs\Cisco Spark
  • \Users\NAZWA_UŻYTKOWNIKA\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

Instalacja administracyjna:
  • \Program Files (x86)\Cisco Spark

Uwaga: Skontaktuj się z firmą Symantec lub działem IT, jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc w konfigurowaniu zapory.

Czy ten artykuł był pomocny?