Wyjątki dotyczące spotkań Webex i Webex w programie Symantec EndPoint Protection

Wyjątki dotyczące spotkań Webex i Webex w programie Symantec EndPoint Protection

Jakie wyjątki należy dodać do usługi Webex w programie Symantec EndPoint Protection?

Które pliki wyjątków wykonywalnych programu Symantec EndPoint Protection są zgodne z usługą Webex?

 

Rozwiązanie:
 

Wyjątki dotyczące spotkań Webex:

 
Firma Cisco zaleca wykluczenie poniższych lokalizacji w programie Symantec Endpoint Protection, aby umożliwić Webex przez zaporę:
  • Pliki programów (x86)\WebEx
  • ProgramData\Webex
  • \Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Local\WebEx
  • \Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\LocalLow\WebEx

Jeśli używasz przeglądarki Firefox, wyklucz ten plik:
  • Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npatgpc.dll

Wyjątek dla Webex:

Firma Cisco zaleca wykluczenie poniższych lokalizacji w programie Symantec Endpoint Protection, aby umożliwić Webex przez zaporę:
  • \Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Local\Programs\Cisco Spark
  • \Użytkownicy\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

Instalacja administratora:
  • \Program Files (x86)\Cisco Spark
Uwaga: Skontaktuj się z firmą Symantec lub działem IT, jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc przy konfigurowaniu zapory.
Czy ten artykuł był pomocny?