Undantag för Webex och Webex Meetings över säkerhetsprogram från tredje part

 

Undantag för Webex Meetings:
Cisco rekommenderar att platserna nedan utesluts i alla säkerhetsprogram från tredje part för att tillåta Webex via brandväggen:
 • Programfiler (x86) \WebEx
 • ProgramData\Webex
 • \Users\USERNAME\AppData\Local\WebEx
 • \Users\USERNAME\AppData\LocalLow\WebEx
Om du använder Firefox, exkludera följande fil:
 • Users\USERNAME\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npatgpc.dll
Undantag för Webex:
Cisco rekommenderar att platserna nedan utesluts i alla säkerhetsprogram från tredje part för att tillåta Webex via brandväggen:
 • \Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Cisco Spark
 • \Users\USERNAME\AppData\Local\CiscoSparkLauncher
Administratörsinstallation:
 • \Program Files (x86)\Cisco Spark
Obs!
 • Kontrollera att Webex-appen ingår i listan
 • Bekräfta att säkerhetsprogrammet är uppdaterad
 • Avinstallera säkerhetsprogramvaran och testa igen
Om ytterligare hjälp krävs för att konfigurera din brandvägg kontaktar du tredjepartsleverantören av säkerhetsprogramvaran eller din IT-avdelning.

Var den här artikeln användbar?