Undantag för Webex och Webex Meetings inom Symantec EndPoint Protection

Undantag för Webex och Webex Meetings inom Symantec EndPoint Protection

Vilka undantag måste läggas till för Webex i Symantec EndPoint Protection?

Vilka körbara undantagsfiler för Symantec EndPoint Protection är kompatibla med Webex?

 

Lösning:
 

Undantag för Webex Meetings:

 
Cisco rekommenderar att exkludera platserna nedan i Symantec Endpoint Protection för att tillåta Webex via brandväggen:
  • Programfiler (x86) \WebEx
  • ProgramData\Webex
  • \Users\USERNAME\AppData\Local\WebEx
  • \Users\USERNAME\AppData\LocalLow\WebEx

Om du använder Firefox, exkludera följande fil:
  • Users\USERNAME\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npatgpc.dll

Undantag för Webex:

Cisco rekommenderar att exkludera platserna nedan i Symantec Endpoint Protection för att tillåta Webex via brandväggen:
  • \Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Cisco Spark
  • \Users\USERNAME\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

Administratörsinstallation:
  • \Program Files (x86)\Cisco Spark
Obs! Kontakta Symantec eller din IT-avdelning om du behöver ytterligare hjälp med att konfigurera din brandvägg.
Var den här artikeln användbar?