Undantag för Webex och Webex Meetings inom Symantec EndPoint Protection

Undantag för Webex och Webex Meetings inom Symantec EndPoint Protection

Vilka undantag måste läggas till för Webex i Symantec EndPoint Protection?

Vilka körbara undantagsfiler för Symantec EndPoint Protection är kompatibla med Webex?

 

Lösning:

Webex Meetings-

 

Cisco rekommenderar att exkludera platserna nedan i Symantec Endpoint Protection för att tillåta Webex via brandväggen:
  • Programfiler (x86) \WebEx
  • ProgramData\Webex
  • \Users\USERNAME\AppData\Local\WebEx
  • \Users\USERNAME\AppData\LocalLow\WebEx

Om du använder Internet Explorer/ActiveX, exkludera denna fil:
  • Windows\Hämtade programfiler\ieatgpc.dll

Om du använder Firefox, exkludera följande fil:
  • Users\USERNAME\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npatgpc.dll


Webex

Cisco rekommenderar att exkludera platserna nedan i Symantec Endpoint Protection för att tillåta Webex via brandväggen:
  • \Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Cisco Spark
  • \Users\USERNAME\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

Administratörsinstallation:
  • \Program Files (x86)\Cisco Spark

Obs! Kontakta Symantec eller din IT-avdelning om du behöver ytterligare hjälp med att konfigurera din brandvägg.

Var den här artikeln användbar?