Możesz przesłać kilka różnych typów plików, aby dodać adnotacje lub oznaczyć. Uczestnicy mogą przełączać się między wszystkimi udostępnianymi tablicami i dokumentami, klikając strzałkę listy rozwijanej u góry na środku tablicy i wybierając tablicę lub dokument.


Uczestnicy, którzy dołączą do spotkania z systemów wideo lub aplikacji do wideokonferencji, nie będą mogli wyświetlać udostępnionej zawartości ani dodawać do niej adnotacji. Gospodarz musi udostępnić swój ekran uczestnikom systemu wideo, aby zobaczyć udostępnioną zawartość.

Jeśli gospodarz dołączy z systemu wideo, może udostępnić tablicę, ale tylko inni uczestnicy systemu wideo mogą dodawać adnotacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tablica na biurkach z serii trybów osobistych.

Gdy prezenterzy z aplikacji Spotkania dla systemów iOS i Android udostępnią tablicę, będzie ona widoczna dla uczestników systemu wideo.

1

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Udostępnianie tablicy — kliknij opcję Udostępnij zawartość, a następnie wybierz pozycję Nowa tablica.

    Kliknij przycisk Edytuj > Dodaj stronę , aby dodać więcej stron do tablicy.

  • Udostępnianie dokumentu — kliknij w Plik > Otwórz i udostępnij, a następnie przejdź do lokalizacji pliku, zaznacz go i kliknij Otwórz .
2

Aby zmienić wyświetlaną stronę, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

  • Wybierz stronę, którą chcesz wyświetlić, klikając jej miniaturę.

  • Wybierz miniaturę strony, a następnie użyj strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

  • Kliknij strzałki nad i pod bieżącym numerem strony w panelu Sterowanie po lewej stronie.

  • Kliknij numer strony w panelu Sterowanie po lewej stronie i wprowadź odpowiednią stronę.

3

Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nazwy tablicy, a następnie kliknij "X". Jeśli udostępniasz wiele tablic, musisz to zrobić dla każdej z nich.

Aby zapisać zawartość, wykonaj poniższe czynności.

Wszystkie niezapisane dokumenty i tablice zostaną utracone po zakończeniu spotkania lub wydarzenia.

1

Wybierz z listy tablicę lub dokument, który chcesz zapisać.

2

Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi adnotacji po lewej stronie.

3

Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik.

4

Nazwij plik i wybierz Portable Document Format (*.pdf)

5

Kliknij opcję Zapisz.

Narzędzia adnotacji służą do dodawania adnotacji do udostępnianej zawartości. Możesz włączyć adnotacje dla wszystkich uczestników lub tylko dla tych, których określisz. Poniższa tabela przedstawia wszystkie narzędzia na pasku narzędzi adnotacji i ich opcje. Dowiedz się więcej o dodawaniu adnotacji podczas spotkania lub wydarzenia.

Narzędzie

Opis

Kliknięcie tej opcji powoduje włączenie lub wyłączenie adnotacji dla wszystkich uczestników.

Kliknij strzałkę obok obrazu i wybierz nazwę uczestnika, aby umożliwić określonym uczestnikom dodawanie adnotacji.

Zwracanie uwagi na określony punkt na ekranie za pomocą wskaźnika.

Wskaźnik strzałki zawiera imię i nazwisko użytkownika .

Kliknij strzałkę, aby wybrać wskaźnik laserowy.

Użytkownicy komputerów Mac: Kliknij i przytrzymaj strzałkę przez 1-2 sekundy.

Dodawanie tekstu do udostępnianej zawartości.

Zmień kolor tekstu, zaznaczając jako pierwszą .

Rysowanie prostych w celu wyróżnienia treści lub zwrócenia na nią uwagi. Przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować linię.

Kliknij strzałkę, aby wybrać pojedynczy lub podwójny grot strzałki.

Użytkownicy komputerów Mac: Kliknij i przytrzymaj strzałkę przez 1-2 sekundy.

Zmień kolor linii, wybierając najpierw.

Rysowanie kwadratu.

Kliknij strzałkę, aby narysować owal, znacznik wyboru lub znak X.

Użytkownicy komputerów Mac: Kliknij i przytrzymaj strzałkę przez 1-2 sekundy.

Najpierw zmień kolor, wybierając opcję .

Rysowanie dowolnego kształtu za pomocą pióra.

Kliknij strzałkę, aby narysować ołówkiem.

Użytkownicy komputerów Mac: Kliknij i przytrzymaj strzałkę przez 1-2 sekundy.

Zmień kolor farby lub ołowiu, klikając najpierw.

Zmiana koloru tekstu, linii, kształtów, pióra lub ołówka.

Kliknij strzałkę, aby wybrać kolor.

Usuń adnotację, zaznaczając gumkę, a następnie adnotację.

Kliknij strzałkę w prawo, aby usunąć wszystkie adnotacje lub tylko ich adnotacje.

Użytkownicy komputerów Mac: Kliknij i przytrzymaj strzałkę przez 1-2 sekundy.

Zapisywanie adnotacji.


 

Musisz zapisać tablice i dokumenty przed zakończeniem spotkania, w przeciwnym razie zostaną utracone.