Ak je k dispozícii zasadacia miestnosť, môžete si ju rezervovať do polnoci pomocou dotykového ovládača. Táto rezervácia sa zobrazí v kalendári zasadacej miestnosti, ale nezobrazí sa vo vašom osobnom kalendári. Ak chcete zobraziť dnešné rezervácie, stačí stlačiť tlačidlo Kalendár Na domovskej obrazovke dotykového ovládača.


Rezervácia na izbe je k dispozícii iba pre zdieľané zariadenia.

1

Klepnite na položku Rezervovať miestnosť Na domovskej obrazovke.

2

Klepnutím na časové úseky si rezervujte izbu na 15 minút alebo viac a potom klepnite na položku Rezervovať.3

Zobrazí sa upozornenie na potvrdenie, ktoré potvrdí vašu rezerváciu.

Ak chcete predĺžiť rezerváciu, ktorú ste práve vytvorili, klepnite na Rezervovať izbu na domovskej obrazovke. Potom ťuknite na tlačidlo + 15 min .

Zasadaciu miestnosť si môžete rezervovať kedykoľvek počas hovoru.

1

Počas hovoru ťuknite na ikonu kalendára na dotykovom ovládači.

2

Klepnutím na položku + 15 minút pridáte čas. Opakovaním predĺžte o 15-minútové segmenty

Ak chcete zobraziť dnešné rezervácie izieb, klepnite na položku Kalendár miestností.

3

Zobrazí sa potvrdenie, že rezervácia bola vykonaná.

Rezerváciu si môžete predĺžiť kedykoľvek počas hovoru.

1

Počas hovoru klepnite na ikonu kalendára.

2

Klepnutím na položku + 15 minút pridáte čas. Opakovaním predĺžite rezerváciu v 15-minútových segmentoch.

Ak chcete zobraziť dnešné rezervácie izieb, klepnite na položku Kalendár miestností.

3

Zobrazí sa upozornenie na potvrdenie, ktoré potvrdzuje rezerváciu.

Zrušiť môžete iba rezervácie, ktoré boli vykonané na izbovom zariadení. Rezervácie vytvorené z kalendára nemôžete zrušiť.

1

Klepnite na položku Kalendár Na domovskej obrazovke.

2

Klepnutím na položku Odstrániť zrušíte schôdzu.1

Klepnite na položku Rezervovať miestnosť Na domovskej obrazovke.

2

Klepnutím na časové úseky si rezervujte izbu na 15 minút alebo viac a potom klepnite na položku Rezervovať.

3

Zobrazí sa hlásenie s potvrdením:

Ak chcete predĺžiť rezerváciu, ktorú ste práve vytvorili, klepnite na Rezervovať izbu na domovskej obrazovke. Potom ťuknite na tlačidlo + 15 min .

Zasadaciu miestnosť si môžete rezervovať kedykoľvek počas hovoru.

1

Počas hovoru klepnite na ikonu kalendára Na dotykovom ovládači.

2

Klepnutím na položku + 15 minút pridáte čas. Opakovaním predĺžte o 15-minútové segmentyAk chcete zobraziť dnešné rezervácie izieb, klepnite na položku Kalendár miestností.

3

Zobrazí sa potvrdenie:

Rezerváciu si môžete predĺžiť kedykoľvek počas hovoru.

1

Počas hovoru klepnite na ikonu kalendára .

2

Klepnutím na položku + 15 minút pridáte čas. Opakovaním predĺžite rezerváciu v 15-minútových segmentoch.Ak chcete zobraziť dnešné rezervácie izieb, klepnite na položku Kalendár miestností.

3

Zobrazí sa hlásenie s potvrdením:

Zrušiť môžete iba rezervácie, ktoré boli vykonané na izbovom zariadení. Rezervácie vytvorené z kalendára nemôžete zrušiť.

1

Klepnite na položku Rezervovať miestnosť Na domovskej obrazovke.

2

Klepnutím na položku Odstrániť zrušíte schôdzu.