Webinari u prikazu webcast-asu obuhvaćeni samoWebex Webinarspretplate za 3000 ili više korisnika.Webinari u prikazu webcast-anisu dostupni zaWebex za vladu.

1

Prijavite se u svojWebex lokacijai izaberite Zakažite vebinar.

2

(Opcionalno) Ako ste sačuvali neštowebinarizaberite jedan iz padajuće liste Webinar predložaka.

3

Dodajte sledeće informacije:

 • Tema– Odaberite temu koju će ljudi prepoznati i koja će se uzbuditi.
 • Datum i vreme –Naznačite kadawebinarodigraće se. Ako pozivate ljude iz različitih vremenskih zona, kliknite na planer vremenske zone da biste mogli da pronađete vreme koje svima najviše odgovara.
 • Maksimalni broj učesnika– Odaberite maksimalan broj učesnika i da li želitewebinar u webcast prikazu.

   

  Zawebinarikoji su veći od 10.000 učesnika, potreban je prikaz Webcast-a za učesnike i automatski se bira za vas.

 • Panelisti– Unesite e-adrese osoba koje pozivate da vam pomognu da pokrenetewebinar. Možete imati do 500 panelista uwebinar. Ako imaju nalog na ovoj lokaciji, možete izabrati pored njihovog imena ako želite da budu kohost.
 • Webinar agenda– Dodajte bilo koji kontekst ili detalje koje želite da vaši učesnici imaju o predstojećemwebinar.
4

U odeljku Bezbednost dodajte sledeće informacije:

 • Lozinka paneliste– Koristite lozinku koja je obezbeđena ili unesite sopstvenu. Panelisti moraju da unesu ovu lozinku da bi bili deo vašewebinarKontrolnoj tabli. Ako panelisti ne unesu ovu lozinku kada se pridruže vašojwebinar, samo se pridruћe kao prisutni.

   

  Ako panelista ima nalog na istoj lokaciji gde jewebinarje domaćin, samo će morati da se prijave. Ako nemaju nalog na istoj lokaciji, od njih će biti zatraženo da unesu ovu lozinku panelista.

  Odjavljivanje uloga uWebex Webinars za informacije o razlikama između različitih uloga.

 • Webinar lozinka– Koristite lozinku koja je obezbeđena ili unesite svoju. Učesnici moraju uneti ovu lozinku da bi se pridružili vašojwebinar.
 • Pridružite se pre domaćina– Dozvolite panelistima i učesnicima da se pridruže vašimwebinari paneliste da povežu svoj zvuk prewebinarPoиinje.
 • Zahtevajnalog – Ako želite da učesnici imajuWebexnaloga na ovom sajtu kako bi se pridružiowebinar, proverite ovo polje za potvrdu.

  Ako želite da ograničitewebinarsamo pozvanim učesnicima, proverite izbor u polju za potvrdu. Ovo će se isključitiwebinaropcije registracije.

5

U odeljku Audio & Video dodajte sledeće informacije:

 • Tip audio veze
  • Webex Audio – Odaberite opcije za pozivanje, pozivanje i zvuk računara. Zatim možete da uključite i brojeve besplatnih putarina i globalnih poziva i podesite ulazne i izlazne tonove da biste čuli kada se neko pridruži ili napustiwebinar.

    
   Prilikom korišćenjaWebexZvuk pomoću funkcije "Najavi ime ", panelisti koji izaberu opciju " Koristi računar za zvuk " ne mogu da zabeleže i objave svoja imena
  • Koristite samo VoIP – Ograničavanje svih panelista na korišćenje zvuka računara.
  • Druga usluga telekonferencije – Omogućava vam da unesete informacije o telekonferenciji nezavisnog proizvođača.
  • Nijedan – Nema zvuka.
 • Isključi zvuk panelisti
  • Dozvolite domaćinu i kohostovima da odmreće učesnike (Moderirani režim nemutiranja)– Domaćini i kohosti mogu direktno da odmnože učesnike i video uređaje zasnovane na SIP-u bez slanja nepromenljivog zahteva.
  • Dozvolite panelistima da se odmotaju uwebinar– Ako odaberete da prigušite prigušite izbor panelista kada se pridruže, izaberite ovu opciju da biste im omogućili da se omame tokomwebinar.

   Nemojte da izaberete ovu opciju ako želite da samo domaćin ili kohost mogu da odmignu paneliste.

  • Uvek nemi panelisti kada se pridružewebinar—Automatski prigušuje paneliste kada se pridružewebinar.
6

Da biste podesili napredne opcije, kao što je zahtevanje od učesnika da se registruju, izaberite stavku Više opcija.

 1. Chat, Questions & Answers i Ankete su podrazumevano omogućene za paneliste i učesnike. Da biste onemogućili bilo koju od ovih funkcija , idite na opcije > Webinar opcije > edit webinar opcije.

 2. Izaberite karticu Panelisti ili učesnici , a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu pored opcija koje želite da onemogućite.

7

Kliknite na dugme Raspored.

8

Da biste pokrenuli svojwebinar u webcast prikazu, povežite audio i video zapis, a zatimkliknite na dugme Start Webinar.


 

Kada započnetewebinar u webcast prikazu, još uvek ne strimuješ. Učesnici ne mogu ništa da vide ili čuju dok ne emitujete program uživo.

9

Kada budete spremni da započnete protok, kliknite na dugme Start Webinar, odaberiteraspored protoka, a zatim kliknite na dugme Go Live.

10

Sa učesnicima možete da komunicirate na nekoliko načina kada hostujetewebinar u webcast prikazu. Više informacija potražite u članku Upravljanje sesijama pitanja i odgovora u vebinaru u prikazu Vebcast i Upravljanje anketama u vebinaru u prikazu Vebcast. Ove opcije takođe možete onemogućiti ako ne želite da ih učesnici vide.

Da biste zaustavili protok, kliknite na dugme "Zaustavi Vebinar", a zatimkliknite na dugme " Zaustavi" da biste potvrdili.

 

Ovim se ne završavawebinar u webcast prikazu. Da biste okončaliwebinar u webcast prikazukliknite na dugme Kraj Webinara, a zatim izaberite stavku Završi protok uživo kada odem.

1

Otvorite prozorWebex Meetingsaplikacija na mobilnom uređaju.

2

Idite na listu sastanaka i dodirnite početni ekran poredwebinar u webcast prikazu.


 

Kada započnetewebinar u webcast prikazu, još uvek ne strimuješ. Učesnici ne mogu ništa da vide ili čuju dok ne emitujete program uživo.

3

Odaberite audio i video postavke.

4

Kada budete spremni da započnete protok, dodirnite još opcija , a zatimikona sa više opcijadodirnite pokreni Webcast.

5

Odaberite raspored protoka, a zatim dodirnite Go Live.

Da biste zaustavili protok, dodirnite zaustavi Webinar, a zatimdodirnite dugme Zaustavi da biste potvrdili.

 

Ovim se ne završavawebinar u webcast prikazu. Da biste okončaliwebinar u webcast prikazu, dodirnite End Webinar za sve.