Rasporeda

Možete da menjate između sledećih rasporeda, u zavisnosti od broja učesnika sastanka:

Raspored koordinatne mreže vam omogućava da vidite video prenos do 81 učesnika sastanka na svakoj stranici. Ova funkcija je podržana samo na operativnim sistemima Mac, Windows i Linux.

Podrazumevano, raspored koordinatne mreže vam omogućava da vidite video prenos do 25 učesnika sastanka u 5x5 koordinatnih mreža. Ako sastanak ima više od 25 učesnika, dodatni učesnici prikazuju se u mreži kada govore na sastanku. Kada povećate ili smanjite broj učesnika za prikaz, podesite maksimalni broj koje mogu da se prikazuju.

Kliknite na "Povećaj" ili "smanji veličinu video zapisa" i klizač podesite broj učesnika koji se prikazuju u mreži.


 

Ne morate da budete na sastanku da biste podesili maksimalni broj učesnika da biste prikaziali u rasporedu koordinatne mreže. To možete da uradite u bilo kom trenutku i promena se primenjuje na sve vaše buduće sastanke u Webex aplikaciji. Idite na sliku profila i izaberite stavku Sastanci > raspored. Izaberite opciju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Raspored koordinatne mreže

Prilagodite broj učesnika u rasporedu koordinatne mreže da biste videli više ili manje učesnika.

Raspored steka prikazuje svakog ko govori u primarnom video zapisu ispod sličica video zapisa drugih učesnika.

Raspored steka je dostupan kada na sastanku ima tri ili više učesnika.

Raspored steka

Kada neko počne da deli, fokus se prebacuje na deljeni sadržaj.

Uvek znate ko deli jer se njihovo ime prikazuje iznad sadržaja, sa leve strane.

Naslagani raspored kada se sadržaj deli

Jedan pored drugog raspored pokazuje ko govori u primarnom video zapisu pored sličica drugih učesnika.

Jedan pored drugog je dostupan kada na sastanku ima tri do 25 učesnika.

Jedan pored drugog

Kada neko počne da deli, fokus se prebacuje na deljeni sadržaj.

Uvek znate ko deli jer se njihovo ime prikazuje iznad sadržaja, sa leve strane.

Jedan pored drugog rasporeda kada se sadržaj deli

Prikaz celog ekrana možete da koristite sa rasporedom koordinatne mreže, naslaga ili jedan pored drugog. Prikaz celog ekrana skriva traku sa menijima na vrhu prozora aplikacije.

Kada se sadržaj ne deli, prikaz celog ekrana povećava veličinu primarnog video prenosa.

Prikaz preko celog ekrana

Kada neko deli sadržaj, prikaz celog ekrana povećava veličinu deljenog sadržaja tako da ga možete jasnije videti.

Prikaz preko celog ekrana

Prikaz scene je dostupan sa naslaganom i jedan pored drugog rasporeda.

Scena je prilagodljiva oblast koja vam omogućava da se fokusirate na sadržaj na sastanku koji vam je bian. Scena podrazumevano prikazuje aktivni govornik ili deljeni sadržaj. Van bine, na filmskoj traci, pojavljuje se do šest drugih učesnika.

Možete da premestite učesnike na scenu, promenite veličinu scene i preuredite video zapise u prikazu scene.

Prikazivanje i skrivanje deljenih medija u prikazu scene.
1

Da biste se prebacili na drugi raspored, kliknite na dugme "Raspored" Raspored, a zatim odaberite raspored.

Na primer, kada na sastanku ima tri ili više učesnika, kliknite na naslagano da biste se prebacili na raspored steka.

2

Da biste prikazali više ili manje sličica video prenosa u rasporedu steka, postavite pokazivač na donju ivicu table Promeni veličinu rukovanja sa sličicama video zapisa i prevucite ručicu veličine da biste skupili sličice video prenosa ili videli još video prenosa.

U jedan pored drugog rasporeda postavite pokazivač na levu ivicu table sličica video zapisa i prevucite ručicu veličine da biste skupili sličice video prenosa ili videli još video zapisa.

Kliknite na Prikaži više sličica video zapisa učesnikaPrikaži još sličica video prenosa učesnika da biste prikazali panel sa sličicama video prenosa kada se skupi.

3

Da biste sakrili traku menija na vrhu prozora aplikacije na radnoj površini, izaberite stavku "Raspored", Raspored a zatim kliknite na prikaz celog ekrana da biste je uključili.

Možete da menjate između sledećih rasporeda, u zavisnosti od broja učesnika sastanka:

Raspored koordinatne mreže vam omogućava da vidite do šest osoba na iPhone ili Android telefonu, u zavisnosti od veličine vašeg ekrana. Na iPad ili Android tabletu možete da vidite do 25 učesnika.

Raspored koordinatne mreže

 

Automatski sakrivamo gornju traku sa menijima i kontrole sastanka nakon nekoliko sekundi da biste mogli da se fokusirate na učesnike. Da biste prikazali traku sa menijima i kontrole sastanka, dodirnite ekran.

Raspored fokusa prikazuje video preko celog ekrana svakog ko govori.

Raspored fokusa

Kada neko deli sadržaj, raspored fokusa prikazuje video preko celog ekrana deljenog sadržaja i umanji aktivni govornik.

Raspored fokusa kada se sadržaj deli

 

Da biste videli više deljenog sadržaja, dodirnite da biste aktivni govornik video prenosa korisnika.

Ako se pridružite sastanku pomoću iPad ili Android tableta, možete da izaberete raspored steka. Raspored steka prikazuje ko govori u primarnom video zapisu ispod sličica do šest drugih učesnika.

Raspored steka je dostupan kada na sastanku ima tri ili više učesnika.

Raspored steka

Kada neko počne da deli, fokus se prebacuje na deljeni sadržaj.

Naslagani raspored kada se sadržaj deli

Bina je dostupna sa rasporedom steka ako se pridružite sastanku pomoću iPad ili Android tableta.

Scena je prilagodljiva oblast koja vam omogućava da se fokusirate na sadržaj na sastanku koji vam je bian. Scena podrazumevano prikazuje aktivni govornik ili deljeni sadržaj. Na filmskoj traci pojavljuje se do šest drugih učesnika.

Možete da premestite učesnike na scenu, promenite veličinu scene i preuredite video zapise u prikazu scene.

Prikazivanje rasporeda scene između deljenih medija i bez deljenog medija na tabletu.
1

Da biste se prebacili na drugi raspored, dodirnite raspored Raspored, a zatim odaberite raspored.

Na primer, dodirnite Mrežu da biste prešli na raspored koordinatne mreže.

2

Da biste sakrili traku sa menijima na vrhu prozora aplikacije kada koristite tablet, dodirnite raspored, Raspored a zatim dodirnite "Prikaz celog ekrana".


 

Takođe možete dvostruki dodir prebacite na Fullscreen.