Administracija slušalica na multiplatform telefonima

Cisco IP Phones sa multiplatform firmverom Release 11.1.2 ili noviji podržavaju seriju Cisco Headset 520 i Cisco Headset 530. Slušalice ne zahtevaju nikakvu administraciju na multiplatform telefonima. Međutim, trebalo bi da instalirate najnovije izdanje Multiplatform firmvera pre povezivanja slušalica sa mikrofonom.

Serija Cisco Slušalice 560 podržana je u izdanju multiplatform firmvera 11.2.3 ili novijoj. Više informacija potražite u Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phones Administration Guide.

Cisco Slušalice 730 su podržane u izdanju Multiplatform Firmware Release 11.3.5 ili novijoj. Više informacija potražite u Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phones Administration Guide.

Kada se slušalice prvi put povežu, ona preuzima zahtevani firmver i započinje proces nadogradnje.

Nadogradnja Cisco softvera za slušalice na multiplatformskom telefonu

Možete da nadogradite firmver u Cisco slušalicama. Postavke slušalica se ne brišu uspostavljanjem početnih vrednosti telefona. Pravilo za nadogradnju podržava HTTP i TFTP protokole.

Obezbeđujemo vam datoteku sa XML slušalicama. Ako je softverska verzija u datoteci veća od softvera na slušalicama sa mikrofonom, nadogradnja se dešava kada priključite USB adapter slušalice u telefon.

Pre nego što počnete

Pristupite administracionoj veb stranici telefona.

1

Kliknite na dugme glas> Proviziono.

2

Izaberite polje Pravilo za nadogradnju Cisco slušalica koje se nalazi u odeljku Nadogradnja firmvera sa Cisco slušalicama .

3

Navedite TFTP ili HTTP protokol, IP adresu uređaja za nadogradnju slušalica i ime slušalica sa XML datoteke. Unesite vrednosti kao jednu nisku u polje Pravilo za nadogradnju Cisco slušalica .


 

Nemojte menjati postavke XML datoteke.

Primer: http:/10.12.34.210/cisco500headsetinfo.xml
4

Isključite slušalice sa telefona.

5

Priključite slušalice sa mikrofonom u telefon da biste započeli nadogradnju. Nadogradnja slušalica sa mikrofonom završava se za oko 10 minuta.