Headset-administration på multiplattforms telefoner

Cisco IP Phones med den inbyggda program varan 11.1.2 eller senare har stöd för cisco headset 520-serien och Cisco headset 530-serien. Headseten kräver ingen administration på multiplattforms telefoner. Du bör dock installera den senaste versionen av den inbyggda program varan innan du ansluter ditt headset till en telefon.

Cisco headset 560-serien stöds i firmware release 11.2.3 eller senare på flera plattformar. Mer information finns i Cisco IP Phone 8800-serien multiplattforms telefoner administrations hand bok .

Cisco headset 730 stöds i program varu versionen 11.3.5 eller senare på plattformar. Mer information finns i Cisco IP Phone 8800-serien multiplattforms telefoner administrations hand bok .

När headsetet först ansluts hämtas den inbyggda program varan och inleder uppgraderings processen.

Uppgradera Cisco headset-programvara på en telefon med multiplattform

Du kan uppgradera den inbyggda program varan i ditt Cisco headset. Inställningarna för headset tas inte bort efter en återställning av telefonen. Uppgraderingsregeln har stöd för HTTP- och TFTP-protokoll.

Vi tillhandahåller XML-filen för headsetet. Om programversionen i filen är senare än programvaran i headsetet utförs uppgraderingen när du ansluter USB-headsetadaptern till telefonen.

Innan du börjar

Öppna webbsidan för telefonadministration.

1

Klicka på röst > etablering.

2

Välj fältet Uppgraderingsregel för Cisco Headset i avsnittet Uppgradering av fast programvara för Cisco Headset.

3

Ange TFTP- eller HTTP-protokollet, en IP-adress till headsetets uppgraderingsenhet och namnet på tillhörande XML-fil. Ange värdena som en enskild sträng i fältet Uppgraderingsregel för Cisco Headset.


 

Ändra inte innehållet i headsetets XML-fil.

Exempel: http:/10.12.34.210/cisco500headsetinfo.xml
4

Koppla bort headsetet från telefonen.

5

Anslut ditt headset till telefonen för att starta uppgraderingen. Headsetets uppgradering är klar om cirka 10 minuter.