Pregled Webex bezbednosti

Paket Webex Meetings pomaže da omogućite zaposlenima i virtuelnim timovima širom sveta da se sastaju i sarađuju u realnom vremenu kao da rade u istoj prostoriji. Kompanije, institucije i vladine agencije širom sveta oslanjaju se na Webex. Webex pomaže da pojednostavite poslovne procese i poboljšate rezultate timova za prodaju, marketing, obuku, upravljanje projektima i podršku.

Svim organizacijama i njihovim korisnicima bezbednost je osnovna briga. Saradnja na mreži mora da pruža više nivoa bezbednosti, od zakazivanja sastanaka preko potvrde identiteta učesnika do deljenja sadržaja.

Webex pruža bezbedno okruženje koje možete da konfigurišete kao otvoreno mesto za saradnju. Ako kao administratori lokacija i krajnji korisnici razumete bezbednosne funkcije, prilagodićete Webex lokaciju svojim poslovnim potrebama.

Dodatne informacije potražite u Webex tehničkim dokumentima za bezbednost.

Najbolji postupci za Webex administratore

Efektivna bezbednost počinje sa administracijom Webex lokacije koja omogućava administratorima da upravljaju bezbednosnim smernicama za privilegije organizatora i izlagača, kao i da ih primenjuju. Na primer, ovlašćeni administrator može da prilagodi konfiguracije sesija kako bi onemogućio izlagaču da deli aplikacije ili da prenosi datoteke po lokaciji ili po korisniku.

Apsolutno preporučujemo da broj administratora svedete na minimum. Ako je manje administratora, znači da je manja mogućnost nastanka grešaka u podešavanju lokacije.

Nakon što pregledate najbolje postupke za administratore lokacija, obavezno pregledajte najbolje postupke za bezbedne sastanke za organizatore.

Preporučujemo da koristite sledeće funkcije za zaštitu sastanaka:

Zakazani Webex sastanci

Preporučujemo da zakažete Webex sastanke kada je bezbednost važna vama ili vašoj organizaciji. Zakazani sastanci su jednokratni sastanci koji su zaštićeni lozinkom i imaju širok opseg bezbednosnih funkcija u kontrolama funkcija sastanka i kontrolama učesnika. Kao administrator možete da upravljate bezbednosnim funkcijama za sve zakazane sastanke na Webex lokaciji. Organizatori takođe mogu da konfigurišu bezbednost sastanka, opcije sastanka i privilegije učesnika prilikom zakazivanja sastanaka.

Sastanci u ličnoj sobi

Webex Meetings lične sobe predstavljaju oblik Webex sastanka koji je neprekidno dostupan organizatoru sastanka. Organizator sastanka aktivira ličnu sobu prilikom pridruživanja i deaktivira sobu za sastanke prilikom napuštanja sastanka. Lične sobe imaju za cilj da pruže brzi i pogodan način za sastajanje pouzdanih učesnika, a samim tim imaju i ograničen skup bezbednosnih funkcija koje mogu da se konfigurišu. Ako primarnu brigu predstavlja bezbednost sastanka, preporučujemo da koristite zakazane Webex sastanke u okviru kojih postoji obiman skup bezbednosnih funkcija koje mogu da se konfigurišu.

Možete da omogućite ili onemogućite sastanke u ličnoj sobi za sve korisnike na Webex lokaciji. Ako su omogućeni za vašu Webex lokaciju, možete ih omogućiti ili onemogućiti pojedinačnim korisnicima.

Da biste omogućili sastanke u ličnoj sobi:

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite do stavke Usluge, a zatim u okviru odeljka Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti podešavanja i izaberite stavku Podešavanja.

3

U okviru odeljka Opšta podešavanja izaberite stavku Lična soba za sastanke.

4

Uključite stavku Omogući ličnu sobu (kada je ova opcija omogućena, nju možete da uključujete ili isključujete za pojedinačne korisnike).

Zaključavanje Webex sastanka utiče na ponašanje pri ulasku na sastanak za sve korisnike. Svi sastanci se podrazumevano zaključavaju nakon 5 minuta i svi moraju da čekaju u čekaonici dok im organizator ne odobri pristup.

Zasebna podešavanja zaključavanja sastanka dostupna su za zakazane sastanke i sastanke u ličnoj sobi na Webex lokaciji.

Kontrole zaključavanje sastanka omogućavaju administratoru da uradi sledeće:

 • Automatski zaključa sastanak kad istekne 0, 5, 10, 15 ili 20 minuta nakon početka sastanka.

 • Konfiguriše ponašanje pri ulasku na sastanak kada je sastanak zaključan:

  • Svi čekaju u čekaonici dok im organizator ne odobri pristup.

  • Niko ne može da se pridruži sastanku.

Podrazumevano podešavanje kada je sastanak zaključan je Svi čekaju u čekaonici dok im organizator ne odobri pristup.

Kao administrator, možete da nametnete organizatorima sastanaka da koriste podrazumevano podešavanje zaključavanja sastanka na čitavoj lokaciji ili da dozvolite organizatoru da podesi broj minuta po čijem će isteku nakon početka sastanka sam sastanak da se zaključa. Preporučujemo da nametnete automatsko zaključavanje sastanaka nakon podešenog vremena. Organizatori sastanaka uvek mogu da koriste kontrole tokom sastanka da bi zaključali i otključali sastanak dok je u toku.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com izaberite stavku Usluge, idite do stavke Sastanak i odaberite Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti podešavanja i izaberite stavku Podešavanja.

3

U okviru odeljka Opšta podešavanja izaberite stavku Lična soba za sastanke.

4

U odeljku Bezbednost lične sobe označite stavku Automatski zaključaj sastanak nakon početka sastanka i izaberite broj minuta iz padajuće liste.

Ako podesite broj minuta na 0, sastanak se zaključava kada počne.

5

(Opcionalno) Isključite opciju Dozvoli korisnicima da promene ova podešavanja. Ako automatski zaključate sobu, ikona postaje crvena. Organizatori ne mogu da promene podešavanja zaključavanja za svoje sastanke.

Čekaonice su podrazumevano omogućene za sve zakazane Webex sastanke. Sa ovim podrazumevanim podešavanjem za otključane sastanke, svi korisnici sa statusom gosta smeštaju se u čekaonicu dok ih organizator ne primi.

Definicija korisnika gosta je sledeća:

 • Korisnik koji je primio poziv za sastanak, ali se nije prijavio (identitet nije potvrđen)

 • Korisnik koji nije primio pozivnicu putem e-pošte

Sa podrazumevanim podešavanjem za otključane sastanke, Čekaju u čekaonici dok ih organizator ne primi, osobe koje su primile poziv za sastanak i koje su prijavljene pomoću Webex naloga i licence organizatora ili učesnika zaobilaze čekaonicu i direktno se pridružuju sastanku.

Možete odabrati da dozvolite učesnicima koji se prijave pomoću Webex naloga u istoj organizaciji kao i organizator da se uvek pridružuju otključanim sastancima za sve zakazane sastanke u vašoj organizaciji.


 
Ako je Webex lokacija koristila prethodna podešavanja za otključane sastanke, automatski se primenjuje ekvivalentno podešavanje za automatski prijem.
 • Gosti mogu da se pridruže sastanku postaje Mogu da se pridruže sastanku.
 • Gosti čekaju u čekaonici dok ih organizator ne primi postaje Čekaju u čekaonici dok ih organizator ne primi.
 • Gosti ne mogu da se pridruže sastanku postaje Ne mogu da se pridruže sastanku.

Organizator sastanka može da vidi listu učesnika koji čekaju u čekaonici. Nakon što se korisnici smeste u čekaonicu, kategorizuju se u tri grupe kako bi se pojednostavila provera korisnika i izbori za prijem na sastanak:

 • interni korisnici (korisnici potvrđenog identiteta u vašoj organizaciji),

 • spoljni korisnici (korisnici potvrđenog identiteta u spoljnim organizacijama),

 • nepotvrđeni korisnici (korisnici koji se nisu prijavili i čiji identitet ne može da se potvrdi).

Interni i spoljni korisnici potvrđenog identiteta su se prijavili i potvrdili svoj identitet. Ne može se pretpostaviti da je identitet nepotvrđenih korisnika (korisnici koji se nisu prijavili) istinit jer nije potvrđen.

Korisnici mogu biti primljeni na sastanak ili uklonjeni iz čekaonice pojedinačno ili kao grupa.

Promena podešavanja čekaonice za zakazane sastanke

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com, u okviru odeljka Usluge, idite do stavke Sastanak i odaberite Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju i izaberite opciju Podešavanja.

3

U okviru odeljka Opšta podešavanja izaberite stavku Bezbednost i listajte do odeljka Bezbednost Webex sastanka.

4

U odeljku Kada je sastanak otključan izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Mogu da se pridruže sastanku – Onemogućava čekaonicu za vaše sastanke, a to omogućava bilo kom korisniku da se direktno pridruži vašem sastanku. Webex srdačno savetuje da se čekaonica omogući jer je u suprotnom vaš sastanak podložan pridruživanju neželjenih učesnika, kao i prevarama prilikom pozivanja radi pridruživanja sastanku.

 • Čekaju u čekaonici dok ih organizator ne primi(podrazumevano podešavanje) Ova opcija predstavlja minimalni preporučeni nivo bezbednosti. Učesnici kojima je potvrđen identitetom u vašoj organizaciji direktno se pridružuju sastanku, dok gosti čekaju u čekaonici. Organizatori mogu da prihvate goste koji su legitimni učesnici i uskrate ulaz učesnicima koji nisu.

 • Ne mogu da se pridruže sastanku – Sastanku mogu da prisustvuju samo oni učesnici koji su dobili pozivnicu za sastanak i koji su se prijavili. Uz ovo podešavanje vaši sastanci dobijaju status „samo interno“ što znači da su dostupni samo korisnicima u vašoj organizaciji.

5

Uključite ili isključite opciju Učesnici u vašoj organizaciji mogu uvek da se pridruže otključanim sastancima da biste omogućili korisnicima u istoj organizaciji kao i organizator da se uvek pridružuju otključanim sastancima, bez obzira na to da li ih organizator poziva ili ne.


 
Ovo podešavanje je podrazumevano isključeno za nove Webex lokacije. Podrazumevano je uključeno za postojeće Webex lokacije.

Čekaonice su podrazumevano omogućene za sve zakazane sastanke u ličnoj sobi. Sa ovim podrazumevanim podešavanjem za otključane sastanke, svi korisnici sa statusom gosta smeštaju se u čekaonicu dok ih organizator ne primi.

Definicija korisnika gosta je sledeća:

 • Korisnik koji je primio poziv za sastanak, ali se nije prijavio (identitet nije potvrđen)

 • Korisnik koji nije primio pozivnicu putem e-pošte

Organizator sastanka može da vidi listu učesnika koji čekaju u čekaonici. Nakon što se korisnici smeste u čekaonicu, kategorizuju se u tri grupe kako bi se pojednostavila provera korisnika i izbori za prijem na sastanak:

 • interni korisnici (korisnici potvrđenog identiteta u vašoj organizaciji),

 • spoljni korisnici (korisnici potvrđenog identiteta u spoljnim organizacijama),

 • nepotvrđeni korisnici (korisnici koji se nisu prijavili i čiji identitet ne može da se potvrdi).

Interni i spoljni korisnici potvrđenog identiteta su se prijavili i potvrdili svoj identitet. Ne može se pretpostaviti da je identitet nepotvrđenih korisnika (korisnici koji se nisu prijavili) istinit jer nije potvrđen.

Korisnici mogu biti primljeni na sastanak ili uklonjeni iz čekaonice pojedinačno ili kao grupa.

Kontrole čekaonice za Webex sastanke

Promena podešavanja čekaonice za sastanke u ličnoj sobi

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com, u okviru odeljka Usluge, idite do stavke Sastanak i odaberite Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju i izaberite opciju Podešavanja.

3

U okviru odeljka Opšta podešavanjaizaberite stavku Lična soba za sastanke i listajte do odeljka Bezbednost lične sobe.

4

U odeljku Izaberite šta se događa sa nepotvrđenim korisnicima za otključane sastanke izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Mogu da se pridruže sastanku – Onemogućava čekaonicu za vaše sastanke, a to omogućava bilo kom korisniku da se direktno pridruži vašem sastanku. Webex srdačno savetuje da se čekaonica omogući jer je u suprotnom vaš sastanak podložan pridruživanju neželjenih učesnika, kao i prevarama prilikom pozivanja radi pridruživanja sastanku.

 • Čekaju u čekaonici dok ih organizator ne primi(podrazumevano podešavanje) Ova opcija predstavlja minimalni preporučeni nivo bezbednosti. Učesnici kojima je potvrđen identitetom u vašoj organizaciji direktno se pridružuju sastanku, dok gosti čekaju u čekaonici. Organizatori mogu da prihvate goste koji su legitimni učesnici i uskrate ulaz učesnicima koji nisu.

 • Ne mogu da se pridruže sastanku – Sastanku mogu da prisustvuju samo oni učesnici koji su dobili pozivnicu za sastanak i koji su se prijavili. Uz ovo podešavanje vaši sastanci dobijaju status „samo interno“ što znači da su dostupni samo korisnicima u vašoj organizaciji.

Preporučujemo da nametnete zahtev za lozinku korisnicima koji se pridružuju zakazanim sastancima preko telefona ili sistema za video konferencije. Sistem automatski generiše osmocifrenu numeričku lozinku za učesnike koji se pridružuju preko telefona i sistema za video konferencije i dodaje je u pozivnicu za sastanak. Ova mera obezbeđuje da se samo osobe sa pozivnicom mogu pridružiti sastanku kada koriste telefon ili sistem za video konferencije.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com izaberite stavku Usluge, idite do stavke Sastanak i odaberite Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti podešavanja i izaberite Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Opcije lokacije.

4

U odeljku Webex:

 • Idite u odeljak Webex Meetings i potvrdite izbor opcije Nametni lozinku za sastanak prilikom pridruživanja telefonom. Ovo podešavanje se primenjuje i na platformu Webex Webinars.

 • Idite u odeljak Webex Meetings i potvrdite izbor opcije Nametni lozinku za sastanak prilikom pridruživanja preko sistema za video konferencije. Ovo podešavanje se primenjuje i na platformu Webex Webinars.

 • Idite u odeljak Webex Events i potvrdite izbor opcije Nametni lozinku za događaj prilikom pridruživanja telefonom. Ovo podešavanje se primenjuje i na platformu Events (klasični).

 • Idite u odeljak Webex Training i potvrdite izbor opcije Nametni lozinku za obuku prilikom pridruživanja telefonom.


 

Ako bilo koja od ovih opcija nije dostupna, obratite se Webex podršci da biste ih omogućili.

5

Izaberite Ažuriraj.

Preporučujemo da sprečite učesnicima da se pridružuju pre organizatora, osim ako u potpunosti ne razumete bezbednosni rizik i nije vam zaista potrebna ovu funkcionalnost.

Razmislite o opciji onemogućavanju pridruživanja pre organizatora za svoju lokaciju, posebno za navedene sastanke. U suprotnom, spoljni učesnici bi mogli da koriste zakazane sastanke u svoje svrhe, bez znanja ili odobrenja organizatora.

Slično tome, ako dozvolite učesnicima da se pridruže pre organizatora, razmislite o tome da im ne dozvolite da se pridruže prenosu zvuka pre organizatora. Ako je vaš sastanak naveden na vašoj lokaciji ili nije zaštićen lozinkom, neovlašćeni korisnici potencijalno mogu da dobiju pristup i pokrenu skupe pozive bez znanja ili odobrenja organizatora.

U slučaju sastanaka lične konferencije (PCN sastanci), preporučujemo da onemogućite opciju pridruživanja prenosu zvuka pre organizatora. Organizator mora da pozove Webex pristupni broj radi audio premošćavanja, a zatim da unese pristupni kôd organizatora i PIN organizatora da bi učesnici mogli da se pridruže sastanku.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com izaberite stavku Usluge, idite do stavke Sastanak i odaberite Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti podešavanja i izaberite Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Opcije lokacije.

4

Da biste sprečili učesnike da se pridruže pre organizatora, idite na odeljak Webex i poništite izbor sledećih polja:

 • Dozvoli učesnicima ili panelistima da se pridruže pre organizatora (Meetings, Training i Events)

 • Prvi učesnik koji se pridruži će biti izlagač (Meetings)


   

  Ovo podešavanje se primenjuje i na platformu Webex Webinars.

 • Dozvoli učesnicima da se pridruže telefonskoj konferenciji (sastanci)


   

  Ovo podešavanje se primenjuje i na platformu Webex Webinars.

 • Dozvoli učesnicima ili panelistima da se pridruže telefonskoj konferenciji (obuka)

 • Dozvoli učesnicima ili panelistima da se pridruže telefonskoj konferenciji (događaji)


   

  Ovo podešavanje se primenjuje i na platformu Events (klasični).

 • Dozvoli učesnicima da se pridruže audio segmentu lične konferencije pre organizatora

5

Izaberite Ažuriraj.

Osim što za sastanke u ličnoj sobi možete da koristite funkcije čekaonice za sastanke i zaključavanja sastanaka, možete da koristite i CAPTCHA test za otkrivanje i blokiranje napadača koji koriste robote i skripte kako bi putem prevare dobili pristup sastancima u ličnoj sobi. Kada je CAPTCHA test omogućen, primenjuje se na goste koji se pridružuju sastanku u ličnoj sobi.

Definicija korisnika gosta je sledeća:

 • nije prijavljen (identitet nije potvrđen),

 • prijavljen je, ali pripada spoljnoj organizaciji.

1

Prijavite se na Control Hub i idite na sastanak > usluge.

2

Kliknite na dugme Lokacije, odaberite Webex sajt za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Postavke.

3

U okviru odeljka Opšta podešavanja izaberite stavku Lična soba za sastanke.

4

U odeljku Bezbednost lične sobe, uključite ili isključite prikaz CAPTCHA kada učesnici uđu u ličnu sobu organizatora .

5

Kliknite na Sačuvaj.

Prevara povratnog poziva telefonom može da se dogodi kada se neko pridruži nekom od vaših sastanaka i upotrebi opciju povratnog poziva za pozivanje sumnjivih brojeva telefona iz različitih zemalja, a to predstavlja trošak vašoj organizaciji. Ovi sumnjivi brojevi telefona mogu da potiču sa bilo kog mesta na svetu. Međutim, primetili smo da veći procenat prevara potiče iz sledećih zemalja i regiona:

 • Belgija

 • Kostarika

 • Ekvador

 • Egipat

 • Etiopija

 • Francuska

 • Moldavija

 • Niger

 • Panama

 • Filipini

 • Portugalija

 • Saudijska Arabija

 • Južna Afrika

 • Šri Lanka

 • Tajvan

 • Turska

 • Ukrajina

 • Ujedinjeni Arapski Emirati

 • Ujedinjeno Kraljevstvo

 • Vijetnam

Ako postoje zemlje sa kojima ne poslujete ili ako želite da na svojim sastancima sprečite zlonamerne ili sumnjive pozive iz određenih zemalja ili regiona, možete da opozovete njihov izbor na listi dozvoljenih zemalja za Webex povratni poziv.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com, u okviru stavke Usluge izaberite stavku Sastanci.

2

Izaberite lokaciju za koju želite da promenite podešavanja i odaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

Izaberite Zajednička podešavanja > Audio podešavanja

4

U odeljku Dozvoljeni brojevi telefona za pridruživanje sastanku proverite ili poništite oznaku polje za potvrdu pored zemlje ili regiona da biste je omogućili ili onemogućili.


 

Morate da ostavite najmanje jednu zemlju ili region omogućene za povratni poziv.

5

Kada završite sa promenama, kliknite na dugme Sačuvaj.

Ažuriranje promena u aplikaciji može potrajati do 30 minuta.

Čak i naslovi sastanaka mogu da otkriju osetljive informacije. Na primer, sastanak pod nazivom „Diskusija o akviziciji kompanije A“ može da ima finansijski uticaj ako se otkrije pre vremena. Kreiranje nenavedenih sastanaka održava bezbednost osetljivih informacija.

Kod navedenih sastanaka se tema sastanka i drugi detalji prikazuju na vašoj Webex lokaciji korisnicima sa potvrđenim identitetom, kao i korisnicima kojima nije potvrđen identitet i gostima. Preporučujemo da sve sastanke označite kao nenavedene, osim u slučaju kada vaša organizacija ima određenu poslovnu potrebu da javno prikaže naslove sastanaka i informacije.

1

Prijavite se na Control Hub i idite na sastanak > usluge.

2

Kliknite na dugme Lokacije, odaberite Webex sajt za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Postavke.

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Bezbednost.

4

U odeljku Webex Meetings proverite da li svi sastanci moraju biti nenavedeni. Ovo podešavanje se primenjuje i na platformu Webex Webinars.

5

Idite u odeljak Webex Events i potvrdite izbor opcije Svi događaji moraju biti nenavedeni. Ovo podešavanje se primenjuje i na platformu Events (klasični).

6

Idite u odeljak Webex Training i potvrdite izbor opcije Sve sesije moraju biti nenavedene.

7

Kliknite na Sačuvaj.

Tipove sesija možete prilagoditi da biste upravljali deljenjem sadržaja i drugim Webex funkcijama, poput prenosa datoteka. Više informacija potražite u članku Kreiranje prilagođenih tipova sesija za Webex lokaciju na platformi Control Hub.

Ako dozvoljavate deljenje sadržaja na nivou lokacije, organizatori Webex sastanka mogu da odaberu da li će dozvoliti svim učesnicima da dele sadržaj. Ako ne omogućite opciju, možete dodeliti ulogu izlagača izabranim učesnicima. Više informacija potražite u članak Omogućavanje učesnicima deljenja tokom sastanaka.

Ako vaša organizacija radi sa osetljivim informacijama, preporučujemo da od svih korisnika zahtevate da imaju nalog na vašoj Webex lokaciji. Kada je opcija omogućena, Webex od svih organizatora i učesnika traži njihove akreditive kada se pridružuju sastanku, događaju ili sesiji obuke.

Osim toga, preporučujemo da zahtevate od učesnika da se prijave kada se sastanku pridružuju putem poziva preko telefona. Ovaj zahtev sprečava da se bilo ko ko nema odgovarajuće akreditive pridruži sastanku ili sesiji obuke.


 

Učesnici koji se pridružuju pomoću aplikacije Webex moraju da potvrde identitet, tako da im Webex ne traži da potvrde identitet kada se pridružuju putem telefona. Stoga ovo ograničenje utiče samo na one korisnike koji se pridružuju telefonom.

Takođe, razmotrite da ograničite sistemima za video konferencije pridruživanje putem telefonskog poziva sastancima koji zahtevaju od učesnika da se prijave. Više informacija potražite u članku Zakazani sastanci: nametanje lozinke za sastanak prilikom pridruživanja preko telefona ili sistema za video konferencije.

Imajte na umu da korišćenje ove opcije ograničava vaš sastanak, događaj ili sesiju na interne učesnike (korisnike sa nalogom na vašoj Webex lokaciji). Ova opcija predstavlja odličan način da sastanci budu bezbedni, ali i ograničava ako je organizatoru potrebno učešće spoljnjeg gosta.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com izaberite stavku Usluge, idite do stavke Sastanak i odaberite Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti podešavanja i izaberite Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Opcije lokacije.

4

U odeljku Webex potvrdite opciju Zahtevaj prijavljivanje pre pristupa lokaciji (Webex Meetings, Webex Events, Webex Training).

5

Da biste zahtevali prijavljivanje prilikom pridruživanja sastanku ili sesiji obuke telefonom, označite sledeća polja:

 • U odeljku Webex Meetings potvrdite opciju Zahtevaj od korisnika da imaju nalog kada se pridružuju telefonom.

 • U odeljku Webex Training potvrdite opciju Zahtevaj od korisnika da imaju nalog kada se pridružuju telefonom.

Kada je opcija izabrana i ako organizator zahteva prijavu, učesnici se moraju prijaviti preko svojih telefona. Učesnicima je za to potreban dodat broj telefona i PIN u podešavanjima profila.

6

Izaberite Ažuriraj.

Ako sakrijete veze u okviru sastanaka, to će učesnike da odvrati od pozivanja neželjenih gostiju jer veze neće biti pogodne za kopiranje i deljenje. To ne sprečava učesnike da kopiraju i dele veze do sastanaka iz e-poruka sa pozivnicama.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com/, idite do stavke Usluge i izaberite stavku Sastanci.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti podešavanja i izaberite Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Bezbednost.

4

Pomerite se nadole do stavke Ostalo i potvrdite opciju Sakrij vezu do sastanka iz prikaza učesnika u okviru sastanaka (Meetings i Events).

Ova opcija podrazumevano nije izabrana.


 
Kada je skrivena, opcija Kopiraj vezu do sastanka se prikazuje zatamnjena učesnicima u prozoru Informacije o sastanku, meniju Još opcija i meniju Sastanak. Organizatori i dalje mogu da dele veze do sastanaka u okviru sastanaka.

Za MacOS je upotreba virtuelnih kamera nezavisnih proizvođača podrazumevano omogućena za sve korisnike u vašoj organizaciji. Virtuelne kamere nezavisnih proizvođača zahtevaju da Webex učita njihove biblioteke kako bi im se omogućio pristup kameri. Biblioteke učitane Webex postupkom nasleđuju sve dozvole za sastanak, poput onih za mikrofon i snimak ekrana, koje vaši korisnici odobravaju platformi Webex. Ako onemogućite korišćenje virtuelnih kamera nezavisnih proizvođača za svoju organizaciju, samo Webex može da pristupi ovim dozvolama.

Da biste povećali bezbednost sastanka za celu organizaciju, isključite izbor virtuelnih kamera nezavisnih proizvođača za macOS. Ako želite da onemogućite virtuelne kamere za određene lokacije, pogledajte članak Omogućavanje ili onemogućavanje virtuelnih kamera na platformi Webex Meetings.

Bezbednosnim podešavanjima opštih korisničkih naloga upravlja se preko platforme Control Hub u okviru stavki Podešavanja organizacije > Potvrda identiteta. Koristite ove komande da biste uradili sledeće:

 • omogućili jedinstveno prijavljivanje za svoju organizaciju,

 • omogućili spoljno prijavljivanje putem društvenih mreža (kao što su Facebook ili Google),

 • omogućili višestruku potvrdu identiteta,

 • postavili smernice za lozinku (dužinu lozinke, složenost itd.)

Sledeće bezbednosne funkcije specifične za Webex lokaciju dostupne su putem platforme Webex Control Hub. Pronađite ove funkcije prateći sledeće stavke: Konfigurišite > podešavanja > bezbednosti.

Upravljanje nalogom

 • Deaktivirajte nalog po isteku broja neaktivnih dana koji može da se konfiguriše.

Zahtevanje jakih lozinki za sastanke (uključujući lozinke za registraciju i paneliste)

 • Neophodna su određena pravila za format lozinke, dužinu i ponovnu upotrebu.

 • Kreirajte listu zabranjenih lozinki (na primer, „lozinka“).