Hittade du inte installationsguiden i lådan? Du kan hitta dem här:

Starta samarbete

För att ringa samtal via din rumsenhet kan du använda din mobila enhet, Touch 10-kontrollen eller fjärrkontrollen. SX10 och SX20 levereras med en fjärrkontroll. En Touch 10-kontroll medföljer Room Kit, SX80 och rumsenheter i MX-serien. Du kan använda den integrerade pekskärmen på DX70 och DX80.

Kamerainställningar

Innan du ringer ett samtal kanske du vill kontrollera din egen bild för att se hur du ser ut. Gå till kameraikonen på startsidan och justera kameraläget efter behov.

I rumsatsen är kameran fixerad, och den följer automatiskt personen som talar. Kameran letar upp den bästa vyn över rummet, baserat på hur många mötesdeltagare som finns i rummet. Du kan manuellt vinkla kameran för att justera den till önskad startpunkt.

Mer information finns i artikeln om kamerainställningar för Kom åt och justera egen bild.

Cisco Webex Teams-appen ansluter automatiskt till din enhet

När du befinner dig i samma rum som en Cisco Webex Room Device kommer Webex-programmet automatiskt att anslutas till den. När anslutningen är upprättad kan du använda appen för att ringa samtal från rummet eller skrivbordsenheten och dela skärmen trådlöst.

Du vet att appen är ansluten när enhetens namn visas i utrymmeslistan. I skrivbordsappen visas de längst ned i utrymmeslistan. I mobilappen visas enheterna längst upp i listan. Välj enhetsnamnet och Dela skärm för att börja dela ditt skrivbord med andra.Aktivera automatisk anslutning i appen om funktionen har inaktiverats. Du hittar alternativet under Inställningar i skrivbordsappen och under Avancerade inställningar i mobilappen.

När du stänger av appen eller lämnar rummet kopplas appen bort från enheten. Frånkopplingen kan ta upp till två minuter.

Appen upptäcker enheter genom att lyssna efter en ultraljudssignal eller genom att känna av enheter i närheten baserat på Wi-Fi-information. Wi-Fi discovery fungerar om administratören för har aktiverat det.

Appen, och att ansluta till en rums- eller skrivbordsenhet, fungerar både i Windows och på Mac samt på de flesta Android- och iOS-enheter.


  • Aktivera automatisk anslutning i appen om funktionen har inaktiverats. Du hittar den under Inställningar i Mac- och Windows-appen och under Avancerade inställningar i iPhone-, iPad- och Android-appen.

  • Tillåt inspelning på din iPhone-, iPad- och Android-enhet.

  • För att anslutningen ska fungera automatiskt får rummet bara ha en rumsenhet eller skrivbordsenhet som använder ultraljud.

Ringa samtal

Du kan starta dina samtal genom att använda din fjärrkontroll, Touch 10-kontrollen eller från din anslutna Webex-app.

När Webex-appen är ansluten med din rums- eller skrivbordsenhet kan du använda den för att ringa och ta emot samtal. Starta ett samtal genom att trycka på videosamtalsikonen i ett utrymme eller använd menyn Samtal för att hitta dina kontakter.

Du kan överföra samtal från Webex-appen till din enhet när du befinner dig på resande fot. När du är nära en rums- eller skrivbordsenhet och din app ansluter till den, bara dra skärmen nedåt för att överföra samtalet från din app till enheten. Om du sveper uppåt överförs samtalet från rumsenheten tillbaka till din mobila enhet. Mer information finns i artikeln Ring samtal via rumsenheter med appen.

För att ringa samtal med en fjärrkontroll eller en Touch 10, öppna menyn Samtal från hemskärmen. Du kan söka efter kontakter i din katalog eller använda videoadressen för att ringa ett samtal. Starta och avsluta samtal med knapparna Ring och Avsluta. Du kan även använda den röda och gröna knappen på fjärrkontrollen.

Mer information finns i artiklarna Ringa samtal med pekkontrollen och Ringa samtal med fjärrkontrollen.

Dela innehåll på din rums- eller skrivbordsenhet

Du kan använda din enhet för att dela innehåll såväl lokalt i ditt mötesrum som i samtal med fjärrmötesdeltagare. Med en HDMI- eller VGA-kabel kan du ansluta din bärbara dator till rumsenheten. Du kan även trådlöst dela innehåll genom att använda din parkopplade Webex-skrivbordsapp för Windows eller Mac.

Mer information finns i artikeln Dela innehåll från rums- och skrivbordsenheter.