1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

I användarportalen för samtalklickar du på Samtalsinställningar.

3

Aktivera Stör ej.

4

Markera Använd ringpåminnelseför att bli av med ett ljud när ett samtal kommer in.

5

Klicka på Spara.