Använd informationen i följande artiklar för att övervaka och felsöka enheten.

Du kan granska dina enhetsdata med analysverktyget på Cisco Webex Control Hub och se enhetsanvändning och funktionsanvändning. Använd den här informationen för att fastställa hur ofta enheten används eller vilka funktioner som är populära för användarna.

1

Gå till kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Analys.

2

Klicka på Enheter.

3

Välj din enhet i listrutan med enhetstyper.

Du kan visa telefoninformationen på menyn Inställningar. Använd den här informationen för att felsöka enheten eller för att kontrollera telefonens status. Den här informationen skiljer sig för varje implementeringsmodell, men omfattar följande:

  • Enhetsnamn.

  • IP-adress.

  • MAC-adressen (Media Access Control) och serienumret.

  • Aktuell fast programvara och datum för senaste uppdatering.

1

Tryck i övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

2

Tryck på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Tryck på Om den här enheten.

När telefonen har registrerats kan du visa en lista med systemmeddelanden. Det här är ett praktiskt verktyg för felsökning eller för att visa telefonnätverksaktivitet.

1

Tryck i övre vänstra hörnet på telefonskärmen.

2

Tryck på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Gå till Problem och diagnostik > Statusmeddelanden.