Vattenstämpel
10 jun 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Mötesdeltagare tas bort från ljudkonferensen efter 3–5 minuter när en Snom-telefon används

Mötesdeltagare tas bort från ljudkonferensen efter 3–5 minuter när en Snom-telefon används.

Ljudkonferensen kopplas från efter 3–5 minuter när en Snom-telefonanvändare har ljudet avstängt.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, ges avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

RTP-paket skickas inte när Snom-telefonanvändare har ljudet avstängt och därför kopplar Webex bort mötesdeltagaren från ljudkonferensen.

Du kan lösa problemet genom att aktivera inställningen Skicka tysta RTP-paket när ljudet är avstängt i Snom WebUI. När den inställningen är aktiverad kommer användare stanna kvar i Webex-ljudkonferensen även när ljudet är avstängt.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×