Cisco Webex Room Navigator för väggmontering kan konfigureras som en rumsbokningsenhet. Den visar rummets tillgänglighetsstatus och användare kan boka spontana möten eller visa rummets kalender.


Rum tillgängligt med grön lampa

Rumsbokningsenheten har en färgad ljusremsa som tydligt visar rummets status på avstånd.

  • Grön – tillgängligt

  • Röd – upptaget

  • Gul – ett möte börjar snart (10 minuter innan ett nytt möte börjar)

Knacka på knappen Rumskalender om du vill visa kommande möten.


Rumskalender

Om rummet är tillgängligt så bokar du det genom att trycka på knappen Boka nu.


Bokningspanel

Så länge rummet är tillgängligt kan du boka det från aktuell tidpunkt till midnatt samma dag. Kortaste mötestid är 10 minuter.

Tryck på tidsangivelserna om du vill boka rummet i 15 minuter eller mer. Knacka sedan på Boka.

Mötesdetaljerna visas i schemaläggaren och ljusremsan byter färg till rött.


Rummet är upptaget

När du gör en bokning visas det nya mötet i mötesrummets kalender, men det visas inte i din personliga kalender.