Cisco Room Navigator för väggmontering kan konfigureras som en rumsbokningsenhet. Den visar tillgänglighetsstatus för mötesrum och användare kan boka adhoc-möten eller kontrollera rumskalendern.Rumsbokningsenheten har en färgad ljusremsa som tydligt visar rummets status på avstånd. Ljusremsan och tapeten kan anpassas av en administratör.

Standardfärgerna är:

  • Grön – tillgängligt

  • Röd - i bruk eller upptagen

  • Gul - mötet börjar snart (10 minuter innan ett nytt möte börjar) eller rummet är bokat men inte upptaget

Om rummet är bokat den dagen kan du se kommande möten i kalendern.Boka ett ledigt rum

Om rummet är ledigt kan du boka rummet genom att trycka på knappen Boka nu . Tryck på tidsangivelserna om du vill boka rummet i 15 minuter eller mer. Tryck sedan på Fortsätt .Så länge rummet är tillgängligt kan du boka det från aktuell tidpunkt till midnatt samma dag. Kortaste mötestid är 10 minuter.

Du kan ange ett mötesnamn som ska visas i rumsschemaläggaren. Om du inte anger något mötesnamn visas mötet med standardmötesrubriken. Tryck på Bekräfta mötets titel för att boka rummet.Rumsschemaläggaren visar detaljer för mötet och färgen på LED-lampan ändras.

När du gör en bokning visas det nya mötet i mötesrummets kalender, men det visas inte i din personliga kalender.

Menyn Inställningar

Öppna menyn Inställningar på en rumsnavigator i rumsbokningsläge genom att trycka tre gånger på skärmen med tre fingrar.

I menyn Inställningar hittar du:

  • Information om enheten, till exempel IP adress och programvaruversion.

  • Problem och diagnostik. Du kan också skicka loggar från den här menyn.

  • Starta om och återställ standardinställningarna.