• Textning är inte tillgänglig i utrymmesbaserade möten.

  • Med textning kan du som mest se en 3x3-vy i rutnätslayouten.

Alla deltagare kan välja om de vill visa textning på den egna enhetens skärm. Tryck på Bildt externa -knappen från samtals kontrollerna och aktivera eller inaktivera textning för textning.

Talar du inte om språket? Du kan nu välja att översätta från engelska till ett av de 100 språk som stöds av The Room-enheter. Vi har även stöd för översättning från 12 språk till engelska. Vi kan översätta möten där något av följande språk talas: kinesiskt mandariner (förenklad), kinesiska mandariner (traditionell), nederländska, engelska, franska, tyska, hindi, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska och spanska.

Språk som vi översätter till från engelska visas i en Real tids översättning i avsnittet Webex Meetings och händelser .

En Real tids översättning är ett tillägg och köp av den här funktionen kommer att innehålla Webex Assistant prenumeration.