När du begränsar externa meddelanden till dina användare (eller grupper) sker följande:

 • Dina begränsningar gäller för alla nya utrymmen.

 • Vi tillämpar dina begränsningar på dina användares deltagande i befintliga utrymmen; både de som ägs av din organisation och de som ägs av externa organisationer.

 • Personer hindras från att ansluta till utrymmen om dina inställningar begränsar deras deltagande.

 • Vi tar inte bort användare eller grupper från utrymmen tillfälligt om dina ändringar skulle hindra dem från att delta.

 • När du har begränsat externa meddelanden kan användare som lämnar utrymmen hindras från att återansluta. Detta beror på att vi tillämpar restriktionerna när personer ansluter sig.

 • Du begränsningar gäller inte bottar.

1

Logga in på Control Hub ( https://admin.webex.com) och gå till Organisationsinställningar> extern kommunikation.

2

Aktivera Blockera externa meddelanden.

3

Läs varningen och markera rutan för att bekräfta konsekvenserna och klicka på Klar.

Alla användare i din organisation har begränsats från att kommunicera med någon i externa organisationer.

Nästa steg

Du kanske vill skapa en lista över tillåtna externa domäner och begränsa vilka grupper som kan använda den listan. Du kan även hindra användare från att ansluta till externt ägd utrymmen.
1

Logga in på Control Hub ( https://admin.webex.com) och gå till Organisationsinställningar> extern kommunikation.

2

Aktivera grupputrymmen.

3

Klicka på Spara.

Användare i din organisation kan inte bjudas in till grupputrymmen som ägs av en annan organisation. Detta säkerställer att din organisation har åtkomst till alla data som genereras av mötesdeltagare i utrymmen för att uppfylla kraven.

Innan du börjar

Du måste aktivera Blockera externa meddelanden (för alla) innan du kan hantera din tillåt-lista.
1

På sidan Organisationsinställningar hittar du Extern kommunikation och klickar på Hantera domäner och behörigheter.

Du ser din lista över tillåtna domäner och status för var och en av dem. Listan är tom om detta är första gången. Annars kan du sortera eller söka (filtrera) listan.

2

Om du vill lägga till ett litet antal domäner klickar du på Åtgärder > Lägg till domän.

(Om listan är tom klickar du på Lägg till manuellt.)

 1. Skriv in domänen och tryck sedan på Retur (eller komma).

  Om du vill lägga till fler domäner fortsätter du att skriva dem och trycka på Retur efter varje.

 2. Klicka på Kontrollera domän.

  Vi kontrollerar om dessa domäner verifieras eller hävdas av andra organisationer i Webex och visar deras status. Du kan lägga till overifierade domäner, men om statusen är Overifierad när du väntar dig en hävda eller verifierad domän, kanske du har gjort ett skrivfel.

 3. Klicka på Lägg till.

  De nya domänerna finns på listan över tillåtna.

3

För att ta bort ett litet antal domäner, markera rutorna bredvid domänerna och klicka på Ta bort. Bekräfta att du vill ta bort domänerna.

Domänerna tas bort från listan över tillåtna.

Hur påverkar listan mina användare (eller grupper)?

Användare eller grupper i din organisation kan kommunicera med användare vars e-postadresser finns i domänerna på din tillåts-lista. Användare eller grupper kan i synnerhet:

 • Lägg till personer från de domänerna i utrymmen som ägs av din organisation.

 • Anslut till utrymmen som har skapats av personer från dessa domäner.

 • Skapa utrymmen med personer från de domänerna.


 

När användare från din organisation börjar dela ett utrymme med användare i en extern organisation med hjälp av en Webex Board tillämpas inte listan över tillåtna domäner och utrymmet delas inte.

Vad betyder statusen?

 • Fordr?tt i Webex betyder att en organisation kontrollerar denna domän och andra organisationer inte kan ha användare med denna domän.

 • Verifierad innebär att en organisation har visat att den äger domänen.

 • Overifierad innebär att ingen organisation ännu har visat att den äger domänen. Det betyder inte att användare från dessa domäner är snabbmeddelandeanvändare eftersom Webex-organisationer inte behöver verifiera sina domäner.

Läs mer om Hantera domäner och varför vi rekommenderar att du verifierar dina domäner.

Den här uppgiften gäller inte för din organisation om du inte synkroniserar dina Active Directory med Webex. Se https://www.cisco.com/go/hybrid-services-directory för detaljer.

Innan du börjar

Du måste aktivera Blockera externa meddelanden och skapa en tillåts-lista innan du kan tillåta att vissa grupper kommunicerar med användare från de tillåtna domänerna.
1

På sidan Organisationsinställningar hittar du Extern kommunikation och klickar på Hantera domäner och behörigheter.

Du ser din lista över tillåtna domäner.

2

Klicka på Hantera behörighet.

Du ser en lista över grupper som har behörighet att använda listan med tillåtna. Standardtillståndet är Tillåt alla grupper). Det innebär att alla grupper kan använda listan med tillåtna. Du kan också välja Tillåt specifika grupper att begränsa tillåt-listan.
3

Lägg till grupper till listan för att aktivera dem för att använda listan med tillåtna:

 1. Klicka på Lägg till gruppbehörighet.

 2. Skriv in några bokstäver i gruppnamnet och klicka sedan på gruppen när Control Hub hittar den.

  Den gruppen är nu redo att tas i kontakt med listan.
 3. Fortsätt att söka efter och markera grupper att lägga till i listan.

 4. Klicka på Spara.

  Du ser ett meddelande om att programmet lyckades och listan över grupper som tillåts använda listan över tillåtna uppdateringar uppdateras. (Klicka på Hantera behörigheter igen för att se den uppdaterade listan.)

  Alla andra grupper hindras från att skicka meddelanden från domäner på listan tillåt.

4

Så här förhindrar du att grupper använder listan med tillåtna:

 1. Sök eller sortera grupplistan för att hitta gruppen.

 2. Klicka på papperskorgenkan bredvid ett gruppnamn för att förhindra att den här gruppen använder listan Tillåt. Användare i de grupperna kan inte förhindras från meddelanden i utrymmen som de redan tillhör.

 3. Du kan ta bort alla > för att rensa alla grupper från denna lista.

  Den här åtgärden resulterar i att alla grupper är aktiverade att använda listan Tillåt. Det vill säga alla användare i din organisation kan kommunicera med externa personer från domäner på listan över tillåtna.

Alla grupper som inte finns på listan över gruppbehörigheter kan inte skicka meddelanden till användare från domäner på listan över tillåtna.

Om listan är tom kan alla grupper skicka meddelanden till användare från domäner på listan med tillåtna.

Ibland vill du lägga till eller ta bort fler än några domäner. För massdrift kan du använda csv-filimport och/eller -export.

Vi tar inte bort domäner från din tillåtlista om de inte finns i den importerade CSV-filen. Vi lägger inte till (dubbletter) domäner från CSV-filen om de redan finns i din tillåts-lista.

1

På sidan Organisationsinställningar hittar du Extern kommunikation och klickar på Hantera domäner och behörigheter.

Du ser din lista över tillåtna domäner.

2

Lägg till upp till 1 000 domäner i din tillåtna lista:

 1. Klicka på Importera CSV.

 2. Klicka på Hämta en exempel-CSV, klistra in din lista över domäner i Domains Kolumn.

  Du behöver inte använda vår exempelfil. Du kan även skapa en egen textfil med en lista över domäner. Sätta Domains på första raden och varje domän som du vill tillåta går vidare till en ny rad.

 3. Spara det som något meningsfullt, till exempel messaging-allow-list.csv.

 4. Bläddra till och välj messaging-allow-list.csv eller dra den från din filwebbläsare och släpp den i rutan i Control Hub.

 5. Klicka på Nästa.

  Vi analysera filen, kontrollera om varje domän har begärts eller verifierats av en annan organisation i Webex och visa sedan en förhandsgranskning av din tillåt-lista. Du kan ta bort poster som du inte behöver, eller så kan du (valfritt) Ta bort alla overifierade domäner.

 6. Klicka på Starta import.

  Vänta en liten stund så ser du resultaten. Du kan spara resultaten om du behöver dem.

 7. Klicka på Visa tillåtna domäner så kommer du att se din nya tillåt-lista.

3

Så här tar du bort flera domäner från listan:

 1. Klicka på Åtgärder > Exportera CSV.

 2. Spara den hämtade filen om du behöver återställa den, t.ex. original-allow-list.csv.

 3. Skapa en kopia som du kan redigera, t.ex. reduced-allow-list.csv.

 4. I den filen tar du bort alla domäner som du vill ta bort från listan över tillåtna.

 5. I listan Tillåtna domäner i Control Hub markerar du kryssrutan Markera alla bredvid kolumnrubriken Domäner.

 6. Klicka Ta bort och bekräfta att du vill ta bort domänerna.

  Alla domäner tas bort från listan för tillåtna och lämnar den tom.

 7. Importera din reducerade lista från CSV-filen enligt beskrivningen ovan.

Personer i din organisation kan eventuellt ringa externa personer i följande scenarier:

 • Om dina användare ringer med en Webex SIP-adress. Mer information finns i Cisco Webex SIP-adresser.

 • Om du har en lokal samtalsmiljö och tilldelarHybridsamtaltillgänglig för dina användare. Mer information finns i Distributionsguide för Cisco Webex-samtalstjänst för hybrid.

 • Om du har molnsamtal viaWebex-samtal (tidigare Spark-samtal)och tilldelaWebex-samtal (tidigare Spark-samtal)till dina användare.