Kända problem och begränsningar i Events (klassisk)

Starta händelser när Events (klassisk) är inaktiverat

Om din webbplatsadministratör har inaktiverat Events (klassisk) kandu inte starta tidigare schemalagda händelser från Webex-webbplatsen. Du kan istället starta händelsen från kalenderprogrammet eller e-postmeddelandet med händelsen.

Uppspelning av inspelningar på mobila enheter

Du kan inte spela upp en nätverksbaserad inspelning på en mobil enhet.

Använda andra telekonferenstjänster

När annan telekonferenstjänst används för Webex Events (klassisk)är händelseinspelningen icke-videocentrerad.

Det går långsamt att delta efter en större uppgradering

Efter en större uppgradering Webex Meetings Suite som innehåller fler nya funktioner än en vanlig service pack-version kan laddningstiden bli längre eftersom fler filer måste hämtas och installeras. Laddningstider beror på ditt nätverks bandbredd och mängden trafik vid hämtningstillfället. I allmänhet kan laddningstider variera från 20 sekunder till 3 minuter eller mer.

Mötesupplevelse

 • Tangentbordsnavigering och skärmläsarstöd:
  • Miniatyrvideobilderna i mötesdeltagarpanelen stödjer inte navigering med tabbtangenten.

  • Vissa objekt under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Objekt i helskärmsvideovisning stöder inte navigering med tabbtangenten.

  • Komponenterna i användargränssnittet för video stöder inte skärmläsare.

  • Miniatyrvideobilderna stöder inte skärmläsare.

  • Mötesdeltagarlistan i mötesdeltagarpanelen stöder inte skärmläsare.

  • Vissa komponenter under fildelning och i omröstningspanelen stöder inte skärmläsare.

 • Panoreringsverktyget är inte tillgängligt vid visning av en fil som delas via fildelningsfunktionen.

 • Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare.

 • När presentatörer som använder Mac kommenterar i samband med program- eller skärmdelning (tidigare kallat skrivbordsdelning) och samtidigt för anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna och omröstningen inte sparas.

 • När användare på Mac använder kommentering under delning och växlar från flikläge till helskärmsläge går det senast använda kommenteringsalternativet förlorat.

 • På vissa Windows- och Linux-datorer kan skärmsläckaren avslutas automatiskt om deltagarens skärmsläckare är aktiv och presentatören sedan startar fildelning.

 • Vissa anpassade Snabbstart, som har skapats i äldre versioner av Webex Meetings, fungerar eventuellt inte efter uppgradering till den här versionen.

 • I ett fåtal fall kan överföring av en mycket stor Microsoft PowerPoint-fil för delning i mötet leda till att presentatören kopplas bort från mötet.

Initialer i avatarer

När det inte finns någon bild tillgänglig används den första bokstaven i en användares förnamn och den första bokstaven i användarens efternamn i avatarer. Användare med andranamn som består av flera ord visas inte korrekt med tre bokstäver, till exempel visas ”Mary Van Buren” och ”Robert Smith Jr.” som ”MB” respektive ”RJ”.

Visningskvalitet på delade dokument

Events (classic) använder ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Deltagarinbjudningar

I de fall där en värd tar bort mötesdeltagare inför en händelse, kommer länken till händelsen från inbjudan inte längre att vara giltig för de borttagna mötesdeltagarna. Om du planerar att bjuda in personer i en e-postlista, som går ut till många mottagare, rekommenderar vi att du använder en e-postklienttjänst från tredje part och sedan länkar till händelsens adress för deltagare.

Värdrollen tas över av en alternativ värd som deltar

I vissa fall kan värdrollen komma att tas över av en alternativ värd som deltar i ett möte eller i en session, även om värden redan har anslutit till mötet. Skulle detta inträffa rekommenderar vi att den alternativa värden tilldelar värdrollen tillbaka till värden.

Länkar som genereras av Webex Meetings och Webex-inspelningstjänster

Som en del av våra fortlöpande säkerhetsförbättra uppdateringar gör Cisco ändringar som förbättrar hanteringen av kryptografiska nycklar som används för att generera URL:er som används i Webex Meetings Suite och Webex-inspelningstjänster. Som en följd har befintliga länkar som genererades av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Delta i ett Webex-möte med Chrome och Firefox

På grund av ändringar i Googles och Mozillas policyer måste användare aktivera Webex-insticks programmet manuellt när de använder Chrome och Firefox.

En händelse åt gången

Mac-användare kan endast delta i en händelse åt gången.

Stöd för flera bildskärmar i Windows 10

Det kan hända att det delade innehållet inte visas helt när du delar från en sekundär skärm med högre upplösning än den primära skärmen. Vi rekommenderar att du åtgärdar detta genom att ange den största skärmen som huvudskärm i Windows skärminställningar.

Stöd för Microsoft Office 2013 och senare

 • Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner vid delning av PowerPoint 2013-filer:

  • animeringar och övergångar

  • inbäddade video- eller ljudfiler

  • UCF Toolkit

 • Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar att du validerar den för att säkerställa att den fortsätter att visas på ett korrekt sätt under en Webex-händelse.

 • I vissa fall kan följande problem inträffa:

  • Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna på en bild.

  • Vissa grafiska element kan saknas i en bild.

  • Teckensnitt kan se suddiga ut i en bild eller kan se annorlunda ut i jämförelse med originalet.

  • Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.

 • Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt bort från bildspelsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.

 • Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

 • Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning (tidigare kallat ”skrivbordsdelning”).

 • Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via fildelningsfunktionen. Använd i stället funktionerna för program- eller skärmdelning.

Visningskvalitet på delade dokument

I Webex Meetings-paketet används ett gränssnitt för skrivardrivrutiner för att importera dokument som inte stöds som standard. Presentationskvaliteten på dokument som delas i läget skrivdrivrutin, t.ex. dokument från Microsoft Word, Excel och Adobe PDF, kan inte vara bättre än en utskrift av samma dokument från en fysisk skrivare. Det här problemet är särskilt tydligt när dokumenten innehåller bilder av text.

Delning av strömmande media

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480 p. Videofiler med högre upplösning anpassas till upplösningen (640 x 480). För närvarande stöds mediefiler av följande format: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V och MP4.

Rekommenderade systemkrav för videofildelning från presentatörssidan:

 • Core2-Duo E6750 vid 2,66 GHz för VGA-fil krävs

 • AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB rekommenderas

 • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra.

E-postinnehåll i HTML

Innehållet i e-postmeddelandet i vanligt HTML-format och dess motsvarande iCalendar-mall (.ics) överensstämmer inte [295149]

Beskrivning i iCalendar-bilaga

På grund av en begränsning i Outlook-kalendern, kan inte händelsebeskrivningen visas i iCalendar-bilagan om beskrivningen överskrider en viss längd. Beskrivningen visas inte om fältlängden överskrider dessa begränsningar:

 • Begränsningen för fältlängd i Microsoft Outlook 2000 är 8 kB.

 • Begränsningen för fältlängd i Microsoft Outlook 2003 är 4KB.

 • I Microsoft Outlook 2007 finns ingen begränsning för fältlängd. [271477]

Uppspelningsknapp i Flash-filer

När en presentatör delar en Flash-fil (.swf), kommer filen att ”pausas” i stället för att spelas upp när du klickar på uppspelningsknappen. Presentatören måste trycka på uppspelningsknappen två gånger för att spela upp filen. [289318]

Ta bort möten från listan Mina möten.

När alternativet Delete from Mina möten when completed (Ta bort från Mina möten när slutfört) är markerat visas en händelse fortfarande i möteslistan om värden avslutar händelsen innan händelsens sluttid. Händelsen tas bort från listan efter att den schemalade sluttiden har förflutit. Om t.ex. en händelse är schemalagd mellan kl. 10.00–11.00 på för t.ex. kl. 10.45 visas händelsen fortfarande under möteslistan och i Webex-händelsekalendern fram till kl. 11.01, då mötet skulle ha avslutats enligt schemat. Händelsen visas alltid när du aktiverar Visa tidigare händelser.

Mötesdeltagarpanel i Solaris

Vissa icke-engelska tecken visas inte korrekt i Mötesdeltagarpanelen på Solaris-datorer. [276651]

Byta omröstningskoordinatorroll

Om du under en omröstning byter omröstningskoordinatorrollen, kommer fönstret Spara omröstningsresultat att visas.

Lägg till mötesdeltagare i en adressbok

Om du väljer alternativet att lägga till en deltagare i din adressbok från händelseschemaläggaren visas ett felmeddelande när du klickar på Lägg till deltagare.

iCalendar-bilaga

När Webex Meetings skickar den första och andra händelsepåminnelsen till deltagare saknas den iCalendar-bilaga som deltagare använder för att automatiskt lägga till händelser i sina kalenderprogram.

E-postmeddelanden med iCalendar-innehåll

På grund av en .ics-begränsning (iCalendar-bilaga), kan e-postmeddelanden i HTML inte visa innehåll från .ics-kalendrar korrekt. Till följd av detta kommer vi att ta in innehåll från e-postmeddelanden med oformaterad text när det gäller e-postmeddelanden i HTML. Detta betyder att om en användare har anpassat ett e-postmeddelande i HTML, kan denna anpassning inte återges i iCalendar-bilagan.

Importera en CSV-fil när du skapar en inbjudningslista.

När du skapar en inbjudningslista stöds inte alternativet att importera en CSV-fil på MAC. Till följd av detta är inte knappen Importera CSV-filer tillgänglig i MAC och Safari.

Tidigare händelser

Identifieringsvillkoren för tidigare händelser är inte konsekventa på sidorna Events (klassisk) och Välkomstsida. Enligt logiken i Events (klassisk) tillhör en händelse tidigare händelser efter att den schemalagda starttiden har passerat. Om den schemalagda starttiden har passerat listas fortfarande händelsen på välkomstsidan även om Visa tidigare möten inte har valts. [244342]

Status för tidigare händelser visas i kalendern för deltagare i Events (klassiskt). När en deltagare tittar på kalendern i Events (klassisk) och väljer Visa tidigare händelser visas alla tidigare händelser med statusEn Registrera och/eller Inte startat. Ingen status ska visas för tidigare händelser i deltagarens vy. [244153]

Händelsemallar

När en värd sparar händelsen som en mall sparas inte listan över deltagare och diskussionsdeltagare. Informationen om och lösenordet till diskussionsdeltagare sparas dock. [180534]

Myntsymbol

Myntsymbolen saknas i budgetfältet på sidan för programinformation. [183019]

Information om diskussionsdeltagare som sökkriterier

Information om panelist kan inte användas som ett sökkriterium på söksidan i Events (klassiskt). Sökningen kan dock utföras från välkomstsidan [177716]

Spara användarinformation när du använder Firefox

Om en användare använder Firefox sparas alltid användarinformationen, oavsett om Kom ihåg mig på den här datorn är valt eller ej. [228112]

Kalendervisning av dagliga händelser med endast ljud.

Eftersom Events (klassisk) inte innehåller konceptet för återkommande händelse kan Events-kalendern (klassisk) inte visa en schemalagd daglig händelse med endast ljud på ett korrekt sätt. [161351]

Deltagarvy av video

Endast de första 1 000 händelsedeltagarna kan ta emot mötesdeltagarnas video. När du till exempel slår på en webbkamera eller en videoenhet som paneldeltagare kommer endast de första 1 000 mötesdeltagarna att kunna se din video.

Begränsningar under skärmdelning

Du kan inte interagera med systemprogram på en fjärrstyrd dator, även om presentatören på den datorn delar sin skärm.

Videosystem kan inte delta i Events (klassisk) på FedRAMP

Videosystem kan inte delta i Events (klassisk) på FedRAMP-plattformen eftersom FedRAMP-plattformen för närvarande kör videoplattform 1.

Begränsningar för webbappen för FedRAMP

Deltagare som deltar via webbappen kan bara lyssna på ljudet om värden har schemalagt mötet med både hybridljud och ljudsändning aktiverat.

Deltagare i webbappen kan inte befordras till paneldelningar

Se webbappen Webex Meetings kända problem och begränsningar.

Begränsningar för synkronisering av steget i webbappen

Synkroniserade steg visas inte för mötesdeltagare som deltar i en händelse med webbappen i Events (klassisk).