Konfigurera ett inringar-ID för en plats

Konfigurera det externa inringar-ID-namnet för en plats. Välj sedan platsens externa inringar-ID-namn för de användare och arbetsytor som tilldelats den platsen.

1

Gå till kundvyn i och sedan till Samtal > Platser.https://admin.webex.com

2

Välj en plats att ändra.

3

Välj Externa inringar-id på den högra panelen och ange sedan namnet.


 

När du använder molnanslutet PSTN måste administratören kontakta tjänsteleverantören för att uppdatera CNAM-databaserna. Om du ställer in det externa inringar-ID-namnet i Control Hub uppdateras inte den offentliga CNAM-databasen.

4

Klicka på Spara.

Konfigurera inringar-ID för en användare

Du kan ange information om inringningsnummer som visas när en användare ringer ett externt samtal. Användare har möjlighet att visa sitt eget namn eller telefonnummer, eller huvudnumret eller namnet på platsen för externa samtal. inringar-id inställningar för användare kan också hanteras samtidigt.


 

Användarnamnet finns kvar för interna samtal.

1

Logga in på Control Hub och gå till Hantering > Användare.

2

Välj en användare som du vill ange inringar-ID-informationen för och klicka på fliken Samtal.

3

Gå till avsnittet Nummer och välj Inringar-ID.

4

Välj vilket externt telefonnummer för inringar-ID som visas för användaren att välja när de ringer ett utgående samtal.

 • Direktlinje – Det här alternativet visar användarens telefonnummer.

  Om direktlinjen inte är kopplad till användaren visas inte det här alternativet.

 • Platsnummer – Det här alternativet visar huvudnumret på den plats som användaren har tilldelats.

  Om platsen inte har något huvudnummer visas inte det här alternativet.

 • Annat nummer från organisationen – det här alternativet visar det andra numret (både tilldelat och ej tilldelat) som du väljer i rullgardinsmenyn. Du kan lägga till ett nummer från en annan plats med samma PSTN-leverantör, land och zon som den här användaren.

   
  Om du väljer ett ej tilldelat nummer besvaras inte återuppringningen till det numret.

   
  Om du är platsadministratör visas endast de nummer som gäller dina tilldelade platser i den nedrullningsbara menyn.
5

Välj vilka ytterligare telefonnummer för externt inringar-ID som visas för den här användaren att välja när de ringer ett utgående samtal.

 • Direktlinje – Det här alternativet visar användarens telefonnummer.

  Det här alternativet är inaktiverat om du redan har valt alternativet Direktlinje i telefonnumret Externt inringar-ID.

  Om direktlinjen inte är kopplad till användaren visas inte det här alternativet.

 • Platsnummer – Det här alternativet visar huvudnumret på den plats som användaren har tilldelats.

  Det här alternativet är inaktiverat om du redan har valt alternativet platsnummer i telefonnumret Externt inringar-ID.

  Om platsen inte har något huvudnummer visas inte det här alternativet.

 • Anpassat nummer från organisationen – Det här alternativet visar det anpassade numret (både tilldelat eller ej) som du väljer i rullgardinsmenyn. Du kan lägga till ett nummer från en annan plats med samma PSTN-leverantör, land och zon som den här användaren.

   
  Om du väljer ett ej tilldelat nummer besvaras inte återuppringningen till det numret.

   
  Om du är platsadministratör visas endast de nummer som gäller dina tilldelade platser i den nedrullningsbara menyn.
6

Välj vilket externt inringar-ID-namn som visas när användaren ringer ett utgående samtal.

 • Direktlinje– Med det här alternativet visas användarens namn.
 • Platsens externa inringar-ID-namn – Det här alternativet visar namnet som har konfigurerats för den plats som användaren har tilldelats.

   
  Se Konfigurera ett inringar-ID för en plats för steg om hur du ställer in namnet på en plats inringar-ID.
 • Annat externt inringar-ID-namn – Det här alternativet visar namnet som har angetts i det här fältet.
7

(Valfritt) Ändra för- och efternamn för användarens inringar-ID.


 

Vissa PSTN leverantörer kanske inte använder namninställningen för inringande ID genom Webex Calling.

8

(Valfritt) Aktivera Blockera inringar-ID för mottagna samtal för att blockera den här användarens identitet när du tar emot ett samtal.

9

Välj ett av följande alternativ för Ansluten linjeidentitet för omdirigerade samtal för att hålla identiteten på personen som tar emot det omdirigerade samtalet privat.

 • Avslutande identitet – Avslutande ID eller slutdestinations-ID för den person som samtalet vidarekopplas till avslöjas för uppringaren. Detta gäller både interna och externa samtal.

  Exempel: Om A (intern eller extern uppringare) ringer B och B vidarebefordrar samtalet till C visas C:s identitet till A.

 • Omdirigering av identitet för externa samtal – ID för personen som det första samtalet rings till visas för uppringaren. Detta gäller endast externa samtal.

  Exempel: Om A (extern uppringare) ringer B och B vidarebefordrar samtalet till C visas endast B:s identitet till A och C:s identitet inte.

  Om det är ett internt samtal visas det slutliga destinations-ID för den person som samtalet vidarekopplas till till uppringaren. Exempel: Om A (intern uppringare) ringer B och B vidarebefordrar samtal till C visas endast C:s identitet till A och B:s identitet inte.

 • Omdirigering av identitet för alla samtal – ID för den person som det första samtalet rings till visas för uppringaren. Detta gäller både interna och externa samtal.

  Exempel: Om A (intern eller extern uppringare) ringer B och B vidarebefordrar samtalet till C visas endast B:s identitet till A.

10

Klicka på Spara.

Konfigurera inringar-ID för en arbetsyta

Du kan ange information om inringar-ID som visas när du ringer ett externt samtal från en arbetsyta. En arbetsyta kan visa sitt eget stationsnamn eller telefonnummer för externa samtal eller visa platsens huvudnamn eller nummer.


 

Arbetsytans namn visas för interna samtal.

Du kan observera en . läggas till i efternamnet i arbetsytans inringar-ID, vilket inte kan tas bort.

1

Logga in på Control Hub och gå till Hantering > Arbetsytor.

2

Välj den arbetsyta som du vill ange inringar-ID-information och klicka på fliken Samtal.

3

Gå till avsnittet Nummer och välj Inringar-ID.

4

Välj vilket telefonnummer för externt inringar-ID som visas när en person ringer ett samtal från den här arbetsytenheten.

 • Direktlinje – Det här alternativet visar arbetsytans telefonnummer.

  Om direktlinjen inte är kopplad till arbetsytan visas inte det här alternativet.

 • Platsnummer – Det här alternativet visar huvudnumret på den plats som arbetsytan är tilldelad till.

  Om platsen inte har något huvudnummer visas inte det här alternativet.

 • Annat nummer från organisationen – det här alternativet visar det andra numret (både tilldelat och ej tilldelat) som du väljer i rullgardinsmenyn. Du kan lägga till ett nummer från en annan plats med samma PSTN-leverantör, land och zon som den här arbetsytan.

   
  Om du väljer ett ej tilldelat nummer besvaras inte återuppringningen till det numret.

   
  Om du är platsadministratör visas endast de nummer som gäller dina tilldelade platser i den nedrullningsbara menyn.
5

Välj vilket externt inringar-ID-namn som visas när en person ringer ett samtal från den här arbetsytenheten.

 • Direktlinje – Det här alternativet visar namnet på arbetsytan.
 • Platsens externa inringar-ID-namn – Det här alternativet visar det namn som har konfigurerats för den plats som arbetsytan har tilldelats.

   
  Se Konfigurera ett inringar-ID för en plats för steg om hur du ställer in namnet på en plats inringar-ID.
 • Annat externt inringar-ID-namn – Det här alternativet visar namnet som har angetts i det här fältet.
6

(Valfritt) Ändra namnet och uppgifterna för arbetsytan.


 

Vissa PSTN leverantörer kanske inte använder namninställningen för inringande ID genom Webex Calling.

7

(Valfritt) Aktivera Blockera inringar-ID för mottagna samtal för att blockera arbetsytans identitet när du tar emot ett samtal.

8

Välj ett av följande alternativ för Ansluten linjeidentitet för omdirigerade samtal för att hålla identiteten på den arbetsyta som tar emot det omdirigerade samtalet privat.

 • Avslutande identitet – Avslutande ID eller slutdestinations-ID för den arbetsyta som samtalet vidarebefordras till avslöjas för uppringaren. Detta gäller både interna och externa samtal.

  Exempel: Om A (intern eller extern uppringare) ringer B och B vidarebefordrar samtalet till C visas C:s identitet till A.

 • Omdirigering av identitet för externa samtal – ID för den arbetsyta som det första samtalet rings till visas för uppringaren. Detta gäller endast externa samtal.

  Exempel: Om A (extern uppringare) ringer B och B vidarebefordrar samtalet till C visas endast B:s identitet till A och C:s identitet inte.

  Om det är ett internt samtal visas det slutliga destinations-ID för arbetsytan som samtalet vidarekopplas till till uppringaren. Exempel: Om A (intern uppringare) ringer B och B vidarebefordrar samtal till C visas endast C:s identitet till A och B:s identitet inte.

 • Omdirigering av identitet för alla samtal – ID för den arbetsyta som det första samtalet rings till visas för uppringaren. Detta gäller både interna och externa samtal.

  Exempel: Om A (intern eller extern uppringare) ringer B och B vidarebefordrar samtalet till C visas endast B:s identitet till A.


 
Alternativet Ansluten linjeidentitet för omdirigerade samtal är endast tillgängligt för arbetsytor med tilldelad professionell licens.
9

Klicka på Spara.

När du har konfigurerat alternativen för inringar-ID kan användarna välja det inringar-ID som krävs från flera inringar-ID:er som du har konfigurerat när de ringer ett utgående samtal. Mer information finns i Ändra ditt uppringnings-ID och Välj ditt uppringnings-ID för utgående samtal på mobil.