Lägg till samtalsparkeringstillägg manuellt

Du kan lägga till upp till 100 samtalsparkeringstillägg per plats manuellt.


Om du är en partner och ställer in samtalsparkeringstillägg med hjälp av behörigheten Platser i Cisco Commerce Workspace (CCW) måste du ta bort dessa samtalsparkeringstillägg och lägga till dem igen med hjälp av processen Lägg till samtalsparkeringstillägg manuellt eller genom att lägga till flera samtalsparkeringstillägg. Om någon av användarna i din organisation övervakar de gamla samtalsparkeringstilläggen måste du även uppdatera sina övervakningsinställningar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Funktioner underSamtal.

2

Välj den plats där du vill lägga till en Call Park-anknytning.

3

Välj Skapa Call Park-anknytning.

4

Välj Lägg tillmanuellt.

5

Ange ett namn och ett anknytningsnummer för Call Park.

6

Välj Spara.

Lägg till flera samtalsparkeringstillägg

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster och väljer Funktioner underSamtal.

2

Välj den plats där du vill lägga till en Call Park-anknytning.

3

Välj Skapa Call Park-anknytning.

4

Välj Lägg till flera samtidigt i CSV.

5

Hämta CSV-mallen och ange den nödvändiga informationen.

6

Klicka på Importera CSV-fil,välj CSV-filen och klicka på Skicka.


 

Du kan se statusen för CSV-importen på sidan Uppgifter.