Lägg till samtalsparkering tillägg manuellt

Du kan lägga till upp till 25 Call Park-anknytningar manuellt.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch under samtals markerings funktioner.

2

Välj den plats där du vill lägga till en Call Park-anknytning.

3

Välj skapa samtalsparkering tillägg.

4

Välj Lägg till manuellt.

5

Ange ett namn och ett anknytnings nummer för Call Park.

6

Välj Spara.

Lägg till flera samtalsparkering tillägg

1

Från kund visningen i https://admin.Webex.comgår du till tjänster och under Ring markerings funktioner.

2

Välj den plats där du vill lägga till en Call Park-anknytning.

3

Välj skapa samtalsparkering tillägg.

4

Välj Mass tillägg i CSV.

5

Hämta CSV-mallen och ange den information som krävs.

6

Klicka på importera CSV-fil, välj CSV-filen och klicka på Skicka.


 

Du kan se status för CSV-import på sidan aktiviteter.