Värdar kan dela mötesinnehållet på flera olika sätt: genom att markera en kryssruta genom att välja från en lista över mötesdeltagare och deltagare, eller genom att ange e-postadresserna till de personer som du vill dela mötesinnehållet med.

Dela innehåll med alla deltagare och deltagare
 1. På din Webex-webbplats går du till Inställningar i den vänstra navigeringsraden.

 2. Välj fliken Schemaläggning.

 3. Markera kryssrutan bredvid Dela automatiskt mötets höjdpunkter, inspelning och utskrift med mötesdeltagare och inbjudna och låt dem göra ändringar.

Välj från en lista över mötesdeltagare och deltagare
 1. Gå till Möten i vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

  Tidigare flik
 2. Leta upp och välj mötet.


  Om du vill ändra namnet på mötet och inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klickar du på , gör dina Tryck på för att redigera mötetändringar och klickar sedan på Tryck för att spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

 3. Bredvid mötets ämne väljer du Skicka höjdpunkter och klickar sedan på Välj personer frånmötesdeltagare och inbjudna.

 4. Markera kryssrutan intill varje person som du vill dela mötesinnehållet med och klicka sedan på Välj.

 5. Klicka på Dela.

Ange e-postadresser

1

Gå till Möten i vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet.

Om du vill ändra namnet på mötet och inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, Tryck på för att redigera mötetklicka på , gör dina ändringar och välj sedan Tryck för att spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.
3

Klicka på bredvid mötesämnet.

4

Om du vill dela innehållet med deltagare och inbjudna klickar du på Välj personer från mötesdeltagare och inbjudna. I annat fall kan du ange namnen på eller e-postadresserna till de personer som du vill dela innehållet med.

5

Klicka på Behörigheter och välj sedanVisare eller Redigerare för att ange om varje person ska kunna visa eller redigera innehållet.

6

Klicka på Tillbaka.

7

(Valfritt) Ange ett introduktionsmeddelande som ska inkluderas i e-postmeddelandet.

8

Klicka på Dela.

1

På sidan Mötesinformation trycker du på .

För att navigera till sidan Mötesinformation, se Visa mötesinnehåll skapat av Webex-assistenten.


 

Om du vill ändra namnet på mötet och inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, trycker du på , gör dina Tryck på för att redigera mötetändringar och trycker sedan på Tryck för att spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad.

2

Ange eller välj namn eller e-postadresser för de personer som du vill dela mötesinnehållet med och knacka sedan på Dela.


 

För att sluta dela innehåll med någon knackar Tryck på för att dela mötet du på Behörigheter . Knacka på rullgardingspilen bredvid personens namn och sedan på Ta bort.

För att sluta dela mötesinnehåll med alla knackar du på Sluta dela. Alla som du har delat innehåll med kommer inte längre att kunna komma åt mötesinnehållet.