Uppgradera kamerans firmware genom att följa ett av följande avsnitt.

Cisco Accessory Hub kan du uppgradera kamerans firmware via webbläsaren Google Chrome. Verktyget kontrollerar automatiskt kameramodell och aktuell firmware-version, och om det finns en senare version tillgänglig kan du välja att uppgradera kameran.

Du kan även uppgradera kameran med en lokal firmware-fil via Cisco Accessory Hub.


Du kan bara använda Cisco Accessory Hub i Google Chrome version 68 eller senare.

Innan du börjar

Stäng eventuella appar som kan använda din kamera.

1

Anslut kameran till datorn.

2

Gå till https://upgrade.cisco.com/accessories i webbläsaren.

3

Följ anvisningarna på skärmen.

Se till att du har de senaste kamerafunktionerna genom att hålla kamerans firmware uppdaterad.

I Cisco Webex Desk Camera-appen kan du uppgradera kameran via en lokal firmware-fil.

Innan du börjar

Stäng eventuella appar som kan använda din kamera.

1

Öppna Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Klicka på Cisco Webex Desk Camera > Kamerainformation.

3

Klicka på Hämta firmware för att ladda ned och spara den senaste firmware-versionen på en lokal enhet.

Om du redan har den senaste firmware-versionen är knappen Hämta firmware inaktiv.

Du kan även ladda ned firmware-versionen från https://software.cisco.com/download/home/284711383. Zippa upp filen när du har laddat ned den.

4

Gå till fliken Grundläggande och klicka på Välj fil under Firmware-uppgradering.

5

Välj firmware-filen på den lokala enheten.

Om du överför fel firmware-fil klickar du på Ta bort för att ta bort filen och överföra en ny.

6

Klicka på Uppgradera för att starta uppgraderingen.


 

Se till att kameran är ansluten till datorn under uppgraderingen.

7

När uppgraderingen är klar ska du vänta en minut på att kameran startar om.