Översikt

Om du uppgraderar en användares licens till Enterprise måste du följa dessa steg för att lägga till fler enheter till den användaren. Klienter och program tilldelas automatiskt användare som du uppgraderar.

Om du nedgradera en användares licens till Basic måste du ta bort de extra klienter eller enheter som är tilldelade dem.

Ta reda på mer om de funktioner som finns tillgängliga för standard-och företags licenser i den här tabellen.

Ta reda på mer om de Webex Calling tjänsterna här.

Uppgradera en användares Webex Calling licens

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till användare och väljer den användare vars licens du vill ändra.

2

Välj Redigera.

3

Välj företagetoch klicka på Spara.

Nedgradera en användares Webex Calling licens

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till användare och väljer den användare vars licens du vill ändra.

2

Välj Redigera.

3

Välj den grundläggande.

4

Klicka på Spara.