Översikt

Om du uppgraderar en användarlicens till Enterprise kommer du att vilja följa dessa steg för att lägga till fler enheter till den användaren. Klienter och program tilldelas automatiskt de användare som du uppgraderar.

Om du nedgraderar en användarlicens till Basic måste du ta bort ytterligare klienter eller enheter som är tilldelade till dem.

Ta reda på mer om funktioner som finns tillgängliga med basic- och Enterprise-licenserna i den härtabellen.

Uppgradera en användares Webex-samtalslicens

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer den Användare vars licens du vill ändra.

2

Välj Redigera.

3

Välj Enterprise och klicka på Spara.

Nedgradera en användares en Webex-samtalslicens

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer den Användare vars licens du vill ändra.

2

Välj Redigera.

3

Välj Grundläggande.

4

klicka på Spara.