Översikt

Om du uppgraderar en användarlicens till Enterprise behöver du följa de här stegen för att lägga till fler enheter till den användaren. Klienter och program tilldelas automatiskt till de användare som du uppgraderar.

Om du nedgraderar en användarlicens till Basic måste du ta bort ytterligare klienter och enheter som är tilldelade till dem.

Ta reda på mer om tillgängliga funktioner i Basic- och Enterprise-licenserna i den här tabellen.

Uppgradera en användares Webex Calling-licens

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare vars licens du vill ändra.

2

Välj Redigera.

3

Välj Enterprise och klicka på Spara.

Nedgradera en användares Webex Calling-licens

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare vars licens du vill ändra.

2

Välj Redigera.

3

Välj Basic.

4

klicka på Spara.