Funktioner som stöds

Webbläsaren bygger på en Chrome standardwebbläsare. Följande funktioner är tillgängliga:

 • HTML5

 • EcmaScript 6

 • CSS3

 • Webbteckensnitt

 • Multi-Touch

 • SVG

 • Canvas

 • Iframes

 • Web Sockets

 • Webbsammansättning

 • Webbarbetare

 • Web GL: WebGL är en experimentell funktion som kan förändras i framtiden. WebGL är inaktiverat som standard, men kan aktiveras via enhetens webbportal.

  När du har öppnat webbportalen på enheten öppnar du fliken Inställningar och väljer Konfiguration. Välj följande konfiguration: Konfiguration > WebEngine > Features > WebGL: .

Begränsningar

Följande funktioner stöds för närvarande inte:

 • PDF

 • Lösenordshanterare (Flash etc.)

 • Hämta och överföra filer

 • Notiser


Endast ett webbfönster eller en flik stöds. Om en webbsida försöker öppna en sida i ett nytt fönster eller en ny flik ersätts den befintliga sidan.

Felsökning

Om du stöter på problem med en webbsida kan du aktivera RemoteDebugging från enhetens webbportal. Navigera till Inställningar, välj Konfiguration och välj följande:

 • Konfiguration > Webbmotor > RemoteDebugging: med RemoteDebugging kan du köra Chrome Developer Console på din dator. Se till att stänga av RemoteDebugging efter användning. Med RemoteDebugging kan du öppna Chrome Developer Console och identifiera eventuella problem med en webbsida. När funktionen är aktiverad visas en banderoll längst ned på skärmen som varnar användare om att de kanske övervakas. Banderollen visar även webbadressen som du kan ange i din lokala Chrome-webbläsare för att öppna Developer Console.

 • Om en webbsida inte stöds går enheten direkt till normalt halvaktiveringsläge i stället för att visa webbsidan. Mer information finns i enhetens webbportal, gå till Underhåll > Diagnostik.

 • Den konfigurerade proxyservern används för alla förfrågningar som görs i systemet, inklusive webbmotorn. Observera att webbmotorn inte använder det anpassade uppladdade certifikatet. Om du har problem med att visa vissa webbsidor kontrollerar du inställningarna för systemets proxy.