Ondersteunde functies

De webbrowser is gebaseerd op een standaard Chromium-browser. De volgende functies zijn beschikbaar:

 • HTML5

 • EcmaScript 6

 • CSS3

 • Weblettertypen

 • Multi-touch

 • SVG

 • Canvas

 • Iframes

 • Websockets

 • Web-assembly

 • Webwerkers

 • WebGL: WebGL is een experimentele functie die in de toekomst zou kunnen veranderen. WebGL is standaard uitgeschakeld, maar kan worden ingeschakeld op de lokale webinterface van het apparaat.

  Selecteer Instellingen in het menu aan de linkerkant. Kies onder Configuraties het volgende: WebEngine > Features > WebGL: On.

 • SipUrlHandler: SipUrlHandler kan worden ingeschakeld op de lokale webinterface van het apparaat. Met deze configuratie kunt u SIP-oproepen direct starten vanuit webweergave-gebaseerde functies (bijvoorbeeld een web-app of narrowcasting). De gebruiker selecteert een knop met SIP:uwSipUrl om een oproep te initiëren. De oproep wordt vervolgens door het apparaat geplaatst.

  Selecteer Instellingen in het menu aan de linkerkant. Kies onder Configuraties het volgende: WebEngine > Features > SipUrlHandler: Aan.

Beperkingen

De volgende functies worden momenteel niet ondersteund:

 • PDF

 • Wachtwoordmanager (Flash, enzovoort)

 • Bestanden downloaden en uploaden

 • Meldingen


Er wordt slechts één webvenster of -tabblad ondersteund. Als een webpagina probeert om een nieuw venster of tabblad te openen, wordt de bestaande pagina vervangen.


Het samenvoegen van WebRTC-gesprekken op vergaderingsplatforms via een web-app wordt niet ondersteund. Als u WebRTC wilt inschakelen en wilt deelnemen aan Google Meet-vergaderingen of Microsoft Teams-vergaderingen, leest u dit artikel en dit artikel.

Problemen oplossen

Als u een probleem ondervindt met een webpagina, kunt u Externe foutopsporing inschakelen via de lokale webinterface van het apparaat. Selecteer Instellingen in het menu aan de linkerkant en selecteer Configuraties boven in het middelste deelvenster. Kies vervolgens het volgende:

 • WebEngine > RemoteDebugging: met RemoteDebugging kunt u de Chrome-ontwikkelaarsconsole op uw laptop uitvoeren. Zorg ervoor dat u RemoteDebugging uitschakelt na gebruik. Met RemoteDebugging krijgt u toegang tot de Chrome-ontwikkelaarsconsole en kunt u mogelijke problemen met een webpagina identificeren. Als deze optie is ingeschakeld, wordt er onderaan het scherm een banner weergegeven die de gebruikers waarschuwt dat ze mogelijk worden gevolgd. De banner toont ook de URL die u in uw lokale Chrome-browser kunt invoeren om de ontwikkelaarsconsole te openen.

 • Als een webpagina niet wordt ondersteund, gaat het apparaat rechtstreeks naar de normale halve slaapmodus in plaats van de webpagina weer te geven. U kunt meer informatie weergeven in de webportal van het apparaat door Problemen en diagnostische gegevens te selecteren in het menu links.

 • Uw geconfigureerde proxy wordt gebruikt voor alle verzoeken door het systeem, inclusief de webengine. Houd er rekening mee dat de webengine het aangepaste geüploade certificaat niet gebruikt. Als u problemen hebt met de weergave van bepaalde webpagina's, controleer dan de proxyinstellingen van uw systeem.