Se först till att Webex Teams fungerar som den ska. Du kan kontrol lera https://status.webex.com om du vill hämta den senaste statusen. I Webex Teams för Windows och Mac kan du även använda hälso kontrollen i själva appen.

Du bör också se till att du inte har något i ditt Wi-Fi-nätverk, t. ex. en brand vägg, som kanske hindrar dig från att använda Webex Teams. Om du använder Webex Teams för iPhone, iPad eller Android kan du försöka med att byta till din mobil data anslutning. Om appen fungerar när du är ansluten till mobil data, kan det hända att Wi-Fi-anslutningen blockerar Webex Teams trafik. Om du använder Webex Teams at Work rapporterar du det här problemet till din administratör.

Om problemet kvarstår kan du kontakta ditt företags support team eller öppna ett support ärende för Webex Teams.