Kontrollera först om Webex är igång korrekt. Du kan kontrollera https://status.webex.com för att få den senaste statusen. I Webex för Windows och Mac kan du även använda hälsokontrollen i appen.

Du bör också se till att du inte har något på ditt Wi-Fi-nätverk, t.ex. en brandvägg, som kan hindra dig från att använda Webex. Om du använder Webex för iPhone, iPad eller Android kan du försöka att växla till mobildataanslutningen. Om appen fungerar när du är ansluten till mobildata kan Det hända att Wi-Fi-anslutningen blockerar Webex-trafik. Om du använder Webex i arbetet ska du rapportera detta problem till administratören.

Om problemen kvarstår kan du kontakta ditt företags supportteam eller öppna ett supportfall för Webex.