Webex Calling kullanıcılar için sesli posta ayarlarını etkinleştirme

Çağrı yönlendirme özelliği etkinse, yapılandırdığınız çağrı yönlendirme ayarları geçersiz kılma ve sesli posta ayarları.

1

Uygulamasındaki müşteri görünümünden https://admin.webex.com Kullanıcılar 'a gidin ve sesli postayı etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Arama 'yı seçin ve sesli mesaj 'ı seçin.

3

Sesli mesaj hizmeti anahtarını açın ve etkinleştirmek istediğiniz ayarlardan herhangi birini seçin.

Webex Calling kullanıcıları için sesli mesaja çağrı gönderme

Bu sesli mesaj ayarları, kullanıcıların gelen çağrıları kullanıcıların sesli mesajlarıyla yönlendirmelerini sağlamak için yapılandırılabilir.
 • Tüm çağrılar-Bu seçenek, tüm çağrıları sesli mesaja iletir.

 • Meşgulse-Bu seçenek, Kullanıcı zaten bir aramadığında çağrıları sesli mesaja iletir.

 • Yanıt olmadığındaBu seçenek, belirtilen sayıda halkadan sonra gelen çağrıları sesli mesaja iletir.

1

Uygulamasındaki müşteri görünümünden https://admin.webex.com Kullanıcılar 'a gidin ve sesli postayı etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Arama 'yı seçin ve sesli mesaj 'ı seçin.

3

Sesli mesaj hizmeti anahtarını açın ve aşağıdaki seçenekleri seçin:

 • Tüm çağrılar —onay kutusunu seçin ve varsayılan selamlamayı seçin veya dosya yükle seçeneğine tıklayıp bir . wav dosyası seçerek bir selamlama yükleyin .
 • Meşgul olduğunda, onay kutusunu seçin ve varsayılan selamlamayı seçin veya dosya yükle seçeneğine tıklayıp bir . wav dosyası seçerek bir selamlama yükleyin.
 • Yanıt olmadığında —onay kutusunu seçin, açılır menüden sesli mesaja göndermeden önce çalma sayısını seçin ve ardından varsayılan selamlamayı seçin veya dosya yükle seçeneğine tıklayıp bir . wav dosyası seçin.

 

Tüm çağrılar seçeneğini belirlersenizdiğer iki seçeneği seçemezsiniz. Meşgulse hem meşgul hem de yanıt olmadan birlikte sesli posta göndermek için bunu seçebilirsiniz .

4

Kaydet’e tıklayın.

Webex Calling kullanıcılar için Voicepostalarını etkinleştirme

1

Uygulamasındaki müşteri görünümünden https://admin.webex.comkullanıcılara gidin ve sesli mesaj bildirimlerini etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Arama 'yı seçin ve sesli mesaj 'ı seçin.

3

Yeni sesli mesaj bildirim anahtarını açın ve aşağıdakilerden birini seçin:

 • E-postayla, onay kutusunu seçin ve bildirim göndermek için e-posta adresini girin.

 • Metin üzerinden, onay kutusunu seçin, bildirimin gönderileceği telefon numarasını girin ve ardından açılır menüden ağ sağlayıcıyı seçin.

4

Kaydet’e tıklayın.

Webex Calling kullanıcılar için ek sesli mesaj ayarları yapılandırma

Bu ilave ayarlar, Control hub 'daki kullanıcılar için diğer sesli mesaj ayarlarıyla yapılandırılabilir.

1

Uygulamasındaki müşteri görünümünden https://admin.webex.comkullanıcılara gidin ve ek sesli mesaj ayarlarını etkinleştirmek istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Arama 'yı seçin ve sesli mesaj 'ı seçin.

3

Ek ayarlar altında aşağıdakilerdenbirini veya her ikisini birden seçin:

 • Şuraya Aktar ' 0 ' telefon numarasını seçin ve arayanların aktarılacağı telefon numarasını girin.

   

  Bu seçeneği belirlerseniz, sesli mesaj selamınızın ' 0 ' 'a basmak için onlara aktarılacak emin olun.

 • Mesaj kopyasını e-postayla Gönder onay kutusunu seçin ve tüm voicepostanın kaydının gönderileceği e-posta adresini girin.
4

Kaydet’e tıklayın.

Tüm yeni kullanıcılar için varsayılan sesli mesaj PIN'i yapılandırma

Yönetici olarak yeni kullanıcılara varsayılan bir PIN atayabilirsiniz. Kuruluşunuza eklenen yeni kullanıcılar için bu varsayılan PIN 'i ayarlamayı seçerseniz, kullanıcılarınıza bu PIN 'in ne olduğunu ve cihazın sesli mesajlarına erişmeden önce cihazlarını veya uygulamasını kullanarak sıfırlanması gerekir. Bu özellik açık değilse her yeni kullanıcının Cisco Webex ayarlarında başlangıçta kendi PIN 'ini ayarlaması gerekir https://settings.webex.com/.

1

Uygulamasındaki müşteri görünümünden https://admin.webex.com, Hizmetler > çağrı > hizmeti ayarları'na gidin.

2

Varsayılan ayarlama sesli mesaj PIN'i açın .

3

Aşağıdaki gereksinimlere sahip varsayılan sesli mesaj PIN'i girin:

 • PIN Minimum 4 haneli ve maksimum 8 hane içermelidir .

 • PIN, bir satırda aynı rakamı 4 kez içermemelidir.

4

Sesli mesaj PIN'i onayla onay kutusunda PIN 'ı tekrar girin ve ardından PIN otomatik olarak kaydedilir.