Дозволи облікового запису користувача

Screenshot of the permissions that Webex requests when you enable the scheduler to connect to your Google account
Webex запитує ці дозволи
Таблиця 1. Запитувані дозволи та спосіб їх використання Webex

Дозвіл

Область

Доступ до даних здійснено

Для чого Webex його використовує?

Перегляд метаданих повідомлень електронної пошти під час запуску додаткового модуля

Gmail

Рядок теми, дата й час, список запрошених гостей

Коли ви плануєте нараду Webex у Gmail, планувальник зчитує цю інформацію, яка є обов’язковою вимогою для планування наради.

Запустити як додатковий модуль Gmail

Gmail

Дозволяє запускати планувальник Webex у Gmail користувача.

Переглядайте події, які ви відкриваєте в Календарі Google

Календар

Рядок теми, дата й час, список запрошених гостей

Коли ви відкриваєте подію в Календарі Google, планувальник зчитує цю інформацію, яка є обов’язковою вимогою для планування наради.

Змініть події, які ви відкриваєте в Календарі Google

Календар

Тема

Додайте інформацію про дані конференції Webex (інтерфейс користувача картки/властивість) до поточної відкритої події календаря.

Запускати як додатковий модуль календаря

Календар

Дозволяє запускати планувальник Webex у календарі Google користувача

Переглядайте та змінюйте події в усіх своїх календарях

Календар

Прочитайте тему, дату й час, список запрошених гостей

Змінити рядок теми

Дозволяє нам підтримувати сценарії спільного календаря так само, як ми читаємо та записуємо події в календарі одного користувача.

Перегляньте налаштування календаря

Календар

Google OAuth 2.0 вимагає цієї області. Див https://developers.google.com/calendar/api/guides/auth..

Переглядайте інформацію про користувачів у вашому домені

Адміністратор Google Workspace

URL вебсайту Webex в інформації про користувача Google

Якщо ви вказали URL вебсайту Webex в інформації про користувача Google, ми зможемо прочитати цю URL-адресу й увійти на цей вебсайт за замовчуванням.

Підключіться до зовнішньої служби

Сценарій застосунків

Підключіться до служби Webex

Планувальнику потрібно подзвонити до служби Webex, щоб надіслати запит щодо створення, оновлення або видалення пов’язаної наради Webex.

Дозволити цій програмі запускатися, коли ви відсутні

Сценарій застосунків

Доступ до об’єкта події Google на основі тригера Google

Це дозволяє планувальнику запускатися, коли ви відсутні, у відповідь на тригер Google, наприклад для оновлення або видалення наради в календарі. Див https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/events..

Перегляд даних, пов’язаних із програмою, і керування ними

Сценарій застосунків

Кеш програми

Планувальник кешує деяку інформацію Webex у сховищі Google. Наприклад, URL вебсайту Webex і шаблон наради Webex.

Перегляньте свою країну, мову та часовий пояс

Сценарій застосунків

Поточний час користувача

Планувальник зчитує ваш часовий пояс, щоб запланувати або оновити пов’язану нараду Webex

Перегляньте адресу електронної пошти основного облікового запису Google

Інше

Адреса облікового запису Gmail користувача

Планувальник зчитує адресу електронної пошти користувача, щоб прив’язати її до облікового запису Webex.

Перегляд вашої особистої інформації, зокрема будь-якої особистої інформації, яку ви зробили загальнодоступною

Інше

Ім’я користувача та бажана мова (за замовчуванням)

Планувальник зчитує загальнодоступну інформацію про користувача, зокрема повне ім’я та мову, яку буде використовувати за замовчуванням.

Огляд архітектури планувальника Webex

Architecture diagram showing the Google cloud, Webex cloud, and the Google Calendar client, with numbered arrows linking them.
  1. Адміністратор вебсайту використовує адміністрування вебсайту або Control Hub, щоб увімкнути додатковий модуль Webex для Google Workspace.

  2. Кожна особа надає дозволи для додаткового модуля Webex для Google Workspace (якщо адміністратор не надав дозвіл) і пов’язує свій обліковий запис Google зі своїм обліковим записом Webex.

  3. Webex підписується на зміни календаря від Google.

  4. Користувач додає нараду Webex до події Google Календаря, оновлює час або тему або копіює подію до іншої дати й часу.

  5. Клієнт додаткового модуля Webex отримує сповіщення Календаря Google і синхронізується з Webex.

API Google, що використовуються планувальником Webex

У таблицях нижче наведено інформацію про API Google, що використовуються планувальником Webex.


 

У більшості випадків планувальник Webex використовує Google App Script API. У деяких випадках планувальник використовує Google REST API. Як правило, API сценарію програми Google обгортає пов’язаний Google REST API. , Довідкова URL-адреса Якщо це можливо, стовпець указує на API сценарію програм Google, але за потреби може посилатися на посилання на посилання на URL API Google REST.

Таблиця 2. API сценаріїв програми Google, що використовуються планувальником Webex

Google App Script API

Що це робить

Довідкова URL-адреса

Calendar.getID 

Отримати ідентифікатор календаря користувача, ідентифікатором календаря за замовчуванням є адреса електронної пошти користувача 

https://developers.google.com/apps-script/reference/calendar/calendar#getId()

Calendar.getName 

Отримайте ім’я календаря 

https://developers.google.com/apps-script/reference/calendar/calendar#getName()

Calendar.getTimezone 

Отримайте часовий пояс календаря 

https://developers.google.com/apps-script/reference/calendar/calendar#getTimeZone()

Календар.Список.Події 

Пошук конкретних подій, які відповідають певним критеріям 

https://developers.google.com/calendar/api/v3/reference/events/list

Календар.Події.Виправлення 

Оновіть метадані конкретної події, щоб зберігати інформацію про нараду Webex 

https://developers.google.com/calendar/api/v3/reference/events/patch

CalendarEvent.attendees 

Властивості для доступу до відвідувачів календаря 

https://developers.google.com/calendar/api/v3/reference/events#resource

CalendarEvent.conferenceData 

Властивості для доступу до даних конференції події 

https://developers.google.com/calendar/api/v3/reference/events#resource

CalendarEvent.getTitle 

Отримайте тему події календаря. 

https://developers.google.com/apps-script/reference/calendar/calendar-event#getTitle()

CalendarEvent.getCreators 

Отримайте творця події календаря 

https://developers.google.com/apps-script/reference/calendar/calendar-event#getCreators()

CalendarEvent.getStartTime 

Отримати час початку події 

https://developers.google.com/apps-script/reference/calendar/calendar-event#getStartTime()

CalendarEvent.getEndTime 

Отримати час завершення події 

https://developers.google.com/apps-script/reference/calendar/calendar-event#getEndTime()

CacheService.getUserCache 

Отримайте кеш користувача, щоб отримати налаштування бажаних параметрів користувача 

https://developers.google.com/apps-script/reference/cache/cache-service#getUserCache()

Cache.get 

Отримайте конкретні налаштування кешу за ключем 

https://developers.google.com/apps-script/reference/cache/cache#get(String)

Cache.put 

Установіть певний кеш за ключем 

https://developers.google.com/apps-script/reference/cache/cache#put(String,String)

Служба даних конференції. newConferenceDataBuilder 

Створіть спеціальну структуру даних Google для зберігання та відображення інформації про наради Webex 

https://developers.google.com/apps-script/reference/conference-data/conference-data-service#newConferenceDataBuilder()

ConferenceDataBuilder.build 

Створіть інформаційні дані наради Webex 

https://developers.google.com/apps-script/reference/conference-data/conference-data-builder#build()

GmailApp.getMessageById 

Отримайте конкретне повідомлення Gmail 

https://developers.google.com/apps-script/reference/gmail/gmail-app#getMessageById(String)

GmailApp.createDraft 

Створіть повідомлення Gmail, яке міститиме текст електронного листа Webex 

https://developers.google.com/apps-script/reference/gmail/gmail-app#createDraft(String,String,String)

GmailMessage.getFrom 

Отримати електронну пошту відправника Gmail 

https://developers.google.com/apps-script/reference/gmail/gmail-message#getFrom()

GmailMessage.getTo 

Отримати приймач gamil 

https://developers.google.com/apps-script/reference/gmail/gmail-message#getTo()

GmailMessage.getSubject 

Отримати заголовок повідомлення Gmail 

https://developers.google.com/apps-script/reference/gmail/gmail-message#getSubject()

GmailMessage.getDate 

Отримати дату й час повідомлення Gmail 

https://developers.google.com/apps-script/reference/gmail/gmail-message#getDate()

PropertiesService.getUserProperties 

Отримайте доступ до параметрів постійного користувача або налаштування 

https://developers.google.com/apps-script/reference/properties/properties-service#getUserProperties()

Властивості.getProperty 

Отримайте конкретну властивість за ключем 

https://developers.google.com/apps-script/reference/properties/properties#getProperty(String)

Властивості.setProperty 

Установіть нову властивість для ключа та значення 

https://developers.google.com/apps-script/reference/properties/properties#setProperty(String,String)

Session.getEffectiveUser().getEmail 

Отримати електронну пошту поточного користувача 

https://developers.google.com/apps-script/reference/base/user#getEmail()

ScriptApp.newTrigger 

Налаштуйте новий тригер для обробки оновлення події 

https://developers.google.com/apps-script/reference/script/script-app#newTrigger(String)

UrlFetchApp.fetch 

Використовуйте цей API для виклику служби надбудов Webex або API Google для створення/оновлення наради. Ми не будемо викликати жодної іншої сторонньої служби 

https://developers.google.com/apps-script/reference/url-fetch/url-fetch-app#fetch(String)

Таблиця 3. API Google REST, що використовуються планувальником Webex

Google REST API

Що це робить

Довідкова URL-адреса

POST https://accounts.google.com/o/oauth2/token

Отримайте маркер автентифікації Google

https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server#exchange-authorization-code

ОТРИМАТИ https://www.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

Отримайте налаштований вебсайт Webex користувача

https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/get

Поширені запитання

Як Webex забезпечує безпеку інтеграції?

Додатковий модуль працює на сервері хмарних платформ Google, і дані Google не зберігаються, окрім інформації про нараду Webex (тема, список запрошених), яка зберігається у серверній частині Webex і видаляється після завершення запланованої наради.

Див https://help.webex.com/ituhp0..

Як ми захищаємо дані клієнтів, які ми «витягуємо» з цієї інтеграції?

Ми збираємо лише ті дані, які нам потрібні, і зберігаємо їх стільки, скільки нам потрібно.

Ми збираємо інформацію про нараду Webex і зберігаємо її в хмарі Webex. Ми видаляємо інформацію про нараду через певний період часу, який ви визначаєте за допомогою політики збереження Webex.

Чи використовуємо ми загальнодоступний чи приватний API для підключення до служби Google?

Addon працює на хмарній платформі Google і має прямий доступ до вбудованих бібліотек Google.

Див https://developers.google.com/apps-script/overview..